Депозит при планиране за хоспитализация

С новия ценоразпис добавихме депозит за резервация на стая. Сумата (30.00 лв.) се внася в деня на запазване на стая с легло*, в момента на планирането.

Уважаеми пациенти на лечебното заведение, съхранявайте касовите бележки от плащането на депозита, т.к. ще ви бъдат необходими до деня на изписването от болницата.

* В случай, че се извърши превод на депозита по банков път: сумата се внася, след като с лицето, представител на НСБФТР – ЕАД и отговарящ за планирането, е уточнена датата за хоспитализация. Резервация на стая при изчакване на депозит по банков път, се запазва за 3 работни дни, след което, ако няма извършено плащане, се освобождава за друг пациент. IBAN: BG13CECB979010F8646001, ЦКБ – АД. В „Основание за внасяне“ задължително се попълва „Депозит за прием за дата:…“ и се вписва дата за планирана хоспитализация в НСБФТР – ЕАД. Имената на пациента, за когото е направена резервацията, също трябва да бъдат изписани в документа.