Нов облик на сайта на болницата.

Нов облик на сайта на болницата.

Сайтът на НСБФТР е с нов облик.