МОБИЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ

Цялостната дейност на НСБФТР-ЕАД е насочена към болните. Имаме разработени и внедрени специализирани програми, насочени към тежкоинвалидизираните пациенти, както и към тези с хронични и хронично-рецидивиращи заболявания, водещи до трайна загуба на работоспособността и инвалидизация. Това определя мисията ни – да осигурим достъп за рехабилитация на всички пациенти, независимо от тяхната народност, професия или вероизповедание. Желанието ни е да създаваме условия за равностойно участие на пациентите ни в обществения живот, посредством активно въздействие върху техните двигателни, психични, говорни и учебни умения.

Съзнавайки, че здравето е най-големият дар за всеки човек, ние превърнахме в наша мисия опазването и възстановяването му и предлагаме нова възможност за помощ: МОБИЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ! Нашите специалисти имат готовност за посещения извън територията на лечебното заведение – в рамките на градовете София и Банкя. Ако Вие имате нужда от нас, но нямате възможност да ни посетите, ние можем да Ви посетим у Вас.

Ако предложението ни Ви интересува – ето в какво се състои мобилната физиотерапия и задължителните изисквания, необходими за срещите ни с Вас:

1. Мобилната физиотерапия може да бъде заявена с начален час от 08:00 ч. до 15:25 ч. (с изключение на масаж на цяло тяло – не по-късно от 15:00 ч.)

2. Мобилната физиотерапия е валидна за извършване на посещения единствено на територията на градовете София и Банкя.

3. Преди да бъде планирана дата за първоначално посещение, на електронна поща на НСБФТР – ЕАД или лично, трябва да предоставите документи от проведено лечение и изследвания на пациента, който се нуждае от нашата помощ, за да бъде преценено състоянието му и оценена нуждата от физиотерапия (безплатно).

4. Посещенията на терен (на адрес) се извършват след предварителна уговорка за дата и час с представител на лечебното заведение.

5. Посещенията на терен са извършват след предварително заплащане на Регистратура на НСБФТР – ЕАД или по банков път, след като е извършено планирането на дата и час за посещението.

6. Първоначалното посещение от лекар – физиотерапевт на терен включва: преглед от физиотерапевт с назначаване на процедури.

7. При мобилна физиотерапия, кинезитерапевт посещава пациент на терен единствено, след като лекар – физиотерапевт на НБСФТР – ЕАД, е извършил първоначално посещение и е назначил съответните процедури.

8. При посещение от кинезитерапевт, при което се установява, че назначената или назначените процедури не могат да бъдат извършени, се възстановяват 80% от сумата за посещението.

9. Посещението от кинезитерапевт на терен включва: изпълнение на назначената или назначените процедури за деня от кинезитерапевт.

10. Промяна на датата на уговорено и планирано мобилно посещение, може да се извърши минимум два работни дни преди планираната дата.

11. Времетраенето на едно мобилно посещение на терен е съответно: не повече от 20 минути за преглед от лекар – физиотерапевт; не повече от 35 минути за кинезитерапевт (без масаж на цяло тяло); не повече от 60 минути за масаж на цяло тяло.

12. Посочената продължителност е за цялостното пребиваване на терен – от вход на адрес, до изход от адрес.

Услугите, които предлагаме са:

1. Първоначално посещение от лекар – физиотерапевт на терен (адрес) с продължителност до 20 минути и превоз, осигурен от страна на пациента.

2. Първоначално посещение от лекар – физиотерапевт на терен (адрес) с продължителност до 20 минути и превоз, осигурен от страна лечебното заведение.

3. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути и превоз, осигурен от страна на пациента (не включва масаж).

4. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути и превоз, осигурен от страна на лечебното заведение (не включва масаж).

5. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути за частичен масаж с превоз, осигурен от страна на пациента.

6. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути за частичен масаж с превоз, осигурен от страна на лечебното заведение.

7. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 60 минути за целотелесен масаж с превоз, осигурен от страна на пациента.

8. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 60 минути за целотелесен масаж с превоз, осигурен от страна на лечебното заведение.

Постигаме повече, защото работим заедно, а работим заедно, защото Вашето здраве е наша отговорност.

Много наши пациенти се убедиха в нашите професионални способности. Същото предстои и на Вас.