МОБИЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ

Нашите специалисти имат готовност за посещения извън територията на лечебното заведение – в рамките на градовете София и Банкя. Ако имате нужда от нас, но нямате възможност да ни посетите, ние можем да ви посетим у вас.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА СРЕЩИТЕ НИ С ВАС, СА:

 1. Мобилната физиотерапия може да бъде заявена с начален час от 08:00 ч. до 15:25 ч. (с изключение на масаж на цяло тяло – не по- късно от 15:00 ч.)
 2. Мобилната физиотерапия е валидна за извършване на посещения единствено на територията на градовете София и Банкя.
 3. Преди да бъде планирана дата за първоначално посещение, на електронна поща на НСБФТР – ЕАД или лично, трябва да предоставите документи от проведено лечение и изследвания на пациента, който се нуждае от нашата помощ, за да бъде преценено състоянието му и оценена нуждата от физиотерапия (безплатно).
 4. Посещенията на терен (на адрес) се извършват след предварителна уговорка за дата и час с представител на лечебното заведение.
 5. Посещенията на терен са извършват след предварително заплащане на Регистратура на НСБФТР – ЕАД или по банков път, след като е извършено планирането на дата и час за посещението.
 6. Първоначалното посещение от лекар – физиотерапевт на терен включва: преглед от физиотерапевт с назначаване на процедури.
 7. При мобилна физиотерапия, кинезитерапевт посещава пациент на терен единствено, след като лекар – физиотерапевт на НБСФТР – ЕАД, е извършил първоначално посещение и е назначил съответните процедури.
 8. При посещение от кинезитерапевт, при което се установява, че назначената или назначените процедури не могат да бъдат извършени, се възстановяват 80% от сумата за посещението.
 9. Посещението от кинезитерапевт на терен включва: изпълнение на назначената или назначените процедури за деня от кинезитерапевт.
 10. Промяна на датата на уговорено и планирано мобилно посещение, може да се извърши минимум два работни дни преди планираната дата.
 11. Времетраенето на едно мобилно посещение на терен е съответно: не повече от 20 минути за преглед от лекар – физиотерапевт; не повече от 35 минути за кинезитерапевт (без масаж на цяло тяло); не повече от 60 минути за масаж на цяло тяло.
 12. Посочената продължителност е за цялостното пребиваване на терен – от вход на адрес, до изход от адрес.

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ, СА:

 • Първоначално посещение от лекар – физиотерапевт на терен (адрес) с продължителност до 20 минути и превоз, осигурен от страна на пациента.
 • Първоначално посещение от лекар – физиотерапевт на терен (адрес) с продължителност до 20 минути и превоз, осигурен от страна лечебното заведение.
 • Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути и превоз, осигурен от страна на пациента (не включва масаж).
 • Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути и превоз, осигурен от страна на лечебното заведение (не включва масаж).
 • Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути за частичен масаж с превоз, осигурен от страна на пациента.
 • Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути за частичен масаж с превоз, осигурен от страна на лечебното заведение.
 • Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 60 минути за целотелесен масаж с превоз, осигурен от страна на пациента.
 • Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 60 минути за целотелесен масаж с превоз, осигурен от страна на лечебното заведение.