COVID-19

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Здравето на нашите пациенти е най- важното за нас! В период, в който полагаме извънредни грижи за предотвратяване разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че:

І. НСБФТР – ЕАД и МЦ „АКВА – 2003“ ЕООД предприемаме извъредни мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус, които се изразяват в:

КАТЕГОРИЧНО РАЗГРАНИЧАВАМЕ ПОТОЦИТЕ ОТ АМБУЛАТОРНИ И СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЕНТИ:

– Амбулаторните пациенти (с Направление № 3) се преглеждат единствено в часовия диапазон от 13:30 ч. до 15:30 ч. в съответните лекарски кабинети. Амбулаторните пациенти извършват своите процедури единствено в часовия диапазон от 13:30 ч. до 18:30 ч.

– Стационарните пациенти (с Направление № 7) се преглеждат единствено в часовия диапазон от 08:30 ч. до 11:30 ч. в приемните кабинети. Стационарните пациенти извършват своите процедури единствено в часовия диапазон от 07:30 ч. до 12:30 ч.

На територията на Регистратура се влиза по един, като всеки пациент изчаква реда си извън територията на Регистратура, минимум на 2,5 метра разстояние от друго лице. Всеки пациент на Регистратура дезинфекцира ръцете си, преди да осъществи контакт със служител на Регистратура.

От 06.03.2020 г. е преустановен достъпът на външни лица, включително и на роднини на пациентите.

От 06.03.2020 г., достъпът на придружители при настаняване на нов пациент се извършва единствено при строго определени правила и с прилагане на предпазни средства.

Всички пациенти се филтрират на входа на лечебното заведение, като изчакват реда си извън територията му и извън теритарията на Регистратура, като задължително спазват дистанция от 2,5 метра помежду си.

Дежурен служител извършва задължително измерване на телесната температура на всеки пациент. Не се допускат лица с повишена телесна температура.

Влизането на територията на лечебното заведение е позволено задължително само с поставена лицева маска. При влизане, задължително се дезинфекцират ръцете и се поставят калцуни.

На лежащо-болните се измерва температурата два пъти на ден, като резултатът се вписва в ИЗ.

При съмнения или минимални симптоми за заболяване, новоприетите в лечебните заведение лица се подлагат на изследване за COVID-19 не по- късно от 24 часа от приемането.

Не се допуска струпването на повече от двама пациенти пред всички помещения, като се спазва физическа дистанция от 1,5 метра.

Обособено помещение – стая на отделен етаж, за изолиране на хоспитализирани пациенти, след установяване на клинични данни за остра респираторна инфекция, до извозването им към едно от определените за лечение на короновирусна инфекция лечебни заведения.

ИЗВЪРШИХМЕ РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ЛЕЧЕБЕН МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ:

Функционирането на Лечебен минерален плаж „Овча купел” се извършва при строго спазване на всички утвърдени от здравните органи противоепидемични мерки.

Пациентите, желаещи да посетят и влязат в плажа, изчакват реда си отвън – пред входа, като задължително спазват дистанция от 2,5 метра помежду си.

Служител на лечебното заведение провежда задължителен филтър на входа на лечебния минерален плаж, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат на територията на плажа лица с повишена телесна температура.

Не се допуска струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни).

Поставят се диспенсери с дезинфектант на входа, течен сапун и еднократни кърпи в тоалетните за ползване от посетителите.

Обработката и дезинфекцията на водата в минералните басейни се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л.

Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, помещенията и другите съоръжения се почистват и дезинфекцират най- малко на всеки един час.

След всеки посетител се извършва дезинфекция на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);

Шезлонгите и чадърите се разполагат на разстояние между тях най- малко 4 метра, като един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство.

При влизане в басейна, посетителите спазват дистанция от 2,5 метра помежду си.

Предприети са всички мерки за недопускане и ограничаване разпространението на вируса, съгласно изискванията за хигиенизиране, дезинфекция и предпазни средства, необходими за защита от COVID-19. Екипът на лечебното заведение следи информационния поток и своевременно реагира с промяна и/или засилване на прилагането на тези мерки.

ІІ. Информация за COVID-19: