COVID-19

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Във връзка с извънредната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме за следното:

І. НСБФТР – ЕАД и МЦ „АКВА – 2003“ ЕООД предприемаме извъредни мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус, които се изразяват в:

  1. 1. Категорично разграничаваме потоците от амбулаторни и стационарни пациенти:
  2. – Амбулаторните пациенти (с Направление № 3) се преглеждат единствено в часовия диапазон от 13:30 ч. до 15:30 ч. в съответните лекарски кабинети. Амбулаторните пациенти извършват своите процедури единствено в часовия диапазон от 13:30 ч. до 18:30 ч.
  3. – Стационарните пациенти (с Направление № 7) се преглеждат единствено в часовия диапазон от 08:30 ч. до 11:30 ч. в приемните кабинети. Стационарните пациенти извършват своите процедури единствено в часовия диапазон от 07:30 ч. до 12:30 ч.
  4. 2. На територията на Регистратура се влиза по един, като всеки пациент изчаква реда си извън територията на Регистратура, минимум на 1 метър разстояние от друго лице. Всеки пациент на Регистратура дезинфекцира ръцете си, преди да осъществи контакт със служител на Регистратура.
  5. 3. От 06.03.2020 г. е преустановен достъпът на външни лица, включително и на роднини на пациентите.
  6. 4. От 06.03.2020 г., достъпът на придружители при настаняване на нов пациент се извършва единствено при строго определени правила и с прилагане на предпазни средства.
  7. 5. Предприети са всички мерки за недопускане и ограничаване разпространението на вируса, съгласно изискванията за хигиенизиране, дезинфекция и предпазни средства, необходими за защита от COVID-19. Екипът на лечебното заведение следи информационния поток и своевременно реагира с промяна и/или засилване на прилагането на тези мерки.

ІІ. Информация за COVID-19: