Училище за пациенти

Към отделенията се прилага специализирано обучение при болни с:

– множествена склероза,

– ампутиран крайник,

– прекаран мозъчен инсулт,

– дегенеративни ставни заболявания – коксартроза, гонартроза, състояния след алопластика и други,

болест на Бехтерев.

 

Цялата дейност на НСБФТР-ЕАД е насочена към болните. Имаме разработени и внедрени специализирани програми, насочени към тежкоинвалидизираните пациенти, както и към тези с хронични и хронично-рецидивиращи заболявания, водещи до трайна загуба на работоспособността и инвалидизация.

 

„Училищата за пациенти” функционират с цел ресоциализация и обучение на болните в дейности, свързани със самообслужване и независим начин на живот. Посещавайки „Училищата”, пациентите и техните близки могат да научат повече за заболяването, неговата профилактика, както и как да се научат да живеят пълноценно със него.