Специализирана лаборатория за анализ на минералните води

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ е част от структурата на НСБФТР-ЕАД.

Това е първата в страната специализирана лаборатория за анализ на минералните води и единствената в България, изготвяща балнеологични оценки за Министерство на здравеопазването. Тя е основно ремонтирана и оборудвана с нова съвременна апаратура, което й позволява да извършва пълен физикохимичен и микробиологичен анализ на минералните води, съобразен с изискванията на българското и европейското законодателства. Притежава сертификат за качество ISO 17025:2005.

Дейности:
– физикохимичен анализ на минерални води;
– микробиологичен анализ на минерални води;
– характеристика на минерални води;
– балнеологична експертиза, посочваща предназначението на минералните води.