Ценоразпис

На основание чл. 42, ал. 1, т. 10 от „Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, от 11 юни 2018 г., е в сила новия ценоразпис на лечебното заведение:

Комплексната здравна услуга по клинична пътека, която предоставяме, включва медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип, в зависимост от заболяването, лечебно хранене, нощувка.

Услуги и манипулации, които не се финансират от Националната здравнооосигурителна каса по клинични пътеки (например: консултации, несвързани с основното заболяване, подобрени битови условия, консумативи и др., извън алгоритъма на клиничната пътека), се заплащат изцяло от пациента по цени на лечебното заведение.

 

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА – Цена (в лева)

А. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ, МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ

0.1. Свободен преглед в амбулатория от лекар – специалист – 25.00 лв.

0.2. Вторичен преглед в амбулатория от лекар- специалист – 15.00 лв.

0.3. Консултация с лекар за съпътстващи заболавания, извън основното по КП – 20.00 лв.

0.4. Вземане венозна кръв – 2.00 лв.

0.5. Мускулна инжекция – 7.00 лв.

0.6. Подкожна инжекция – 5.00 лв.

0.7. Венозна инфузия – 15.00 лв.

0.8. Венозна инжекция – 12.00 лв.

0.9. Поставяне на абокат – 12.00 лв.

0.10. Суха превръзка на рана – 10.00 лв.

0.11. Обработка на рана с поставяне на стерилна превръзка (мед. услуга и консумативи) – 30.00 лв.

0.12. Паравертебрална инфилтрация – 20.00 лв.

0.13. Периставна инфилтрация – 20.00 лв.

0.14. ЕКГ – 5.00 лв.

0.15. ЕКГ с разчитане – 10.00 лв.

0.16. Измерване на артериално налягане (по желание) – 2.00 лв.

0.17. Клизма с индивидуален пакет – 12.00 лв.

0.18. Вадене на конци – 5.00 лв.

Б. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

 1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ – (за процедура)

1.1. Групова лечебна гимнастика – 8.00 лв.

1.2. Суспенсионна терапия (Роше) – 8.00 лв.

1.3. Общо укрепваща гимнастика (индивидуална) – 15.00 лв.

1.4. Аналитична гимнастика – 15.00 лв.

1.5. Масаж (ръчен) на цяло тяло – 40.00 лв.

1.6. Масаж (ръчен) – частичен /на поле – крайници, гръб, яка – 20.00 лв.

1.7. Масаж със специализирани техники,вкл.акупресура – 20.00 лв.

1.8. Апаратен масаж (частичен) – на поле – 8.00 лв.

1.9. Механотерапия – 10.00 лв.

1.10. ЛФК с уреди – 15.00 лв.

1.11. Обучение във ходене и ползване на помощни средства – 20.00 лв.

1.12. Обучение за ползване на протези – 30.00 лв.

1.13. Пасивни упражнения – 30.00 лв.

1.14. Поетапна вертикализация и обучение в ходене – 20.00 лв.

1.15. Екстензионна терапия – 15.00 лв.

1.16. Позиционна терапия – 5.00 лв.

1.17. Постизометрична релаксация – 20.00 лв.

1.18. Специализирани кинезитерапевтични техники – 30.00 лв.

1.19. Мануална терапия – 30.00 лв.

1.20. Специализирани кинезитерапевтични методи при ДЦП – 20.00 лв.

1.21. Криотерапия – на поле – 5.00 лв.

1.22. Частична вана – 20.00 лв.

1.23. Душ-хидромасажор – 10.00 лв.

1.24. Подводна гимнастика (в група) – 5.00 лв.

1.25. Ъглометрия, сантиметрия и соматоскопия – 10.00 лв.

1.26. ММТ – 15.00 лв.

1.27. Функционална оценка – 20.00 лв.

1.28. Кинезиологичен анализ – 20.00 лв.

1.29. Обучение в ДЕЖ – 10.00 лв.

1.30. Трудотерапия – 5.00 лв.

1.31. Речева рехабилитация – 12.00 лв.

 1. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ – (за процедура)

2.1. Нискочестотно магнитно поле (на едно поле) – 4.00 лв.

2.2. Нискочестотно магнитно поле (на две полета) – 5.00 лв.

2.3. Нискочестотно магнитно поле (БЕМЕР, скенер, бягаща вълна) – 6.00 лв.

2.4. Електрофореза, йонофореза на поле – 6.00 лв.

2.5. Криоелектрофореза – 6.00 лв.

2.6. Вакуум масаж – 8.00 лв.

2.7. Лечение с ултразвук на едно поле – 8.00 лв.

2.8. Лечение с ултразвук на повече полета – 12.00 лв.

2.9. Електростимулация (стабилен метод) – 10.00 лв.

2.10. Електростимулация на един нерв (лабилен метод) – 12.00 лв.

2.11. Индивидуална инхалация – 5.00 лв.

2.12. Лечение с токове висока,средна и ниска честота – 8.00 лв.

2.13. Лечение с нискочестотни токове (НЧТ) – 6.00 лв.

2.14. Лечение със средночестотни токове (СЧТ) – 6.00 лв.

2.15. Лечение с токове на Дарсонвал – 8.00 лв.

 1. СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ – (за процедура)

3.1. Лечение с инфрачервени и видими лъчи – 5.00 лв.

3.2. Лечение с ултравиолетови лъчи – 5.00 лв.

3.3. Лечение със солукс – 5.00 лв.

3.4. Снемане и отчитане на биодоза – 4.00 лв.

 1. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – (за процедура)

4.1. Класическа акупунктура – 12.00 лв.

4.2. Акупресура, специален и рефлекторен масаж – 12.00 лв.

4.3. Лазeртерапия и лазерпунктура (за процедура) – 10.00 лв.

 1. ТОПЛОТЕРАПИЯ – (за процедура)

5.1. Апликации с черноморска луга (на поле) – 5.00 лв.

5.2. Апликации с черноморска луга (на две полета) – 8.00 лв.

5.3. Апликации с поморийска кал на едно поле (лакетна, гривнена става) – 4.00 лв.

5.4. Апликации с поморийска кал на едно поле (раменна, колянна,глезенна става) – 6.00 лв.

5.5. Апликации с поморийска кал на две полета (лакетни и гривнени стави) – 6.00 лв.

5.6. Апликации с поморийска кал на две стави (раменни или коленни) – 8.00 лв.

5.7. Апликации с поморийска кал на кръст – 8.00 лв.

5.8. Апликации с поморийска кал на една тазобедрена става – 8.00 лв.

5.9. Апликации с поморийска кал на двете тазобедрени стави и кръст – 16.00 лв.

5.10. Апликации с поморийска кал-яка – 10.00 лв.

5.11. Апликации с поморийска кал-ръкавици (пръсти и гр. стави) – 10.00 лв.

5.12. Апликации с поморийска кал-ботуши (стъпала и глезенни стави) – 12.00 лв.

5.13. Апликации с поморийска кал-гащета – 16.00 лв.

5.14. Апликации с поморийска кал-торакална част на гръбначен стълб (паравертебрално) – 10.00 лв.

5.15. Апликации с поморийска кал-една подбедрица (стъпало,пръсти,подбедрица до коляно) – 10.00 лв.

5.16. Апликации с поморийска кал-една подбедрица (с включване на колянна става) – 12.00 лв.

5.17. Апликации с поморийска кал-двете подбедрици (стъпало,пръсти,подбедрица до коляно) – 14.00 лв.

5.18. Апликации с поморийска кал-двете подбедрици с включване на коленни стави – 16.00 лв.

5.19. Апликации с поморийска кал на долна половина на тялото (стъпала-кръст) – 20.00 лв.

5.20. Апликации с поморийска кал на една предмишница с включване на лакетна става – 10.00 лв.

5.21. Апликации с поморийска кал на цяла ръка (пръсти с включване на раменна става) – 12.00 лв.

5.22. Апликации с поморийска кал на цял гръб – 20.00 лв.

 1. ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ – (за процедура)

6.1. Дълбока осцилация – 10.00 лв.

6.2. Гуна-магнитофореза (цената не включва стойността на ампулата) – 10.00 лв.

6.3. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА ТЕРАПИЯ (цената включва стойността на ампулата) – 26.00 лв.

6.4. Дълбока осцилация и гуна-магнитофореза-пакетна цена (цената не включва стойността на ампулата) – 16.00 лв.

6.5. Дълбока осцилация и гуна-магнитофореза-пакетна цена (цената включва стойността на ампулата) – 32.00 лв.

6.6. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА ЛИЦЕ – antiage (цената включва стойността на ампулата) – 31.00 лв.

6.7. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА АНТИЦЕЛУЛИТ (цената включва стойността на две ампули) – 46.00 лв.

В. ИЗСЛЕДВАНИЯ – (за услуга)

 1. РЕНТГЕН

7.1. Рентгенография на тазобедрена става – 20.00 лв.

7.2. Рентгенография на бедрена кост – 20.00 лв.

7.3. Рентгенография на колянна става – 15.00 лв.

7.4. Рентгенография на подбедрица – 15.00 лв.

7.5. Рентгенография на глезенна става – 15.00 лв.

7.6. Рентгенография на гръбначни прешлени -фас – 25.00 лв.

7.7. Рентгенография на гръбначни прешлени -профил – 25.00 лв.

7.8. Рентгенография на лицеви кости/череп – 20.00 лв.

7.9. Рентгенография на околоносни кухини – 20.00 лв.

7.10. Рентгенография на стъпало и пръсти – 15.00 лв.

7.11. Рентгенография на шийни прешлени – профил – 25.00 лв.

7.12. Рентгенография на шийни прешлени-фас – 25.00 лв.

7.13. Рентгенография на стернум – 20.00 лв.

7.14. Рентгенография на торакални прешлени – 25.00 лв.

7.15. Рентгенография ня лумбални прешлени-профил – 25.00 лв.

7.16. Рентгенография ня лумбални прешлени-фас – 25.00 лв.

7.17. Рентгенография на сакроилиачни стави – 25.00 лв.

7.18. Рентгенография на сакрални прешлени – 25.00 лв.

7.19. Рентгенография на сърце и бял дроб – 25.00 лв.

7.20. Рентгенография на гръден кош (ребра) – 25.00 лв.

7.21. Рентгенография на клавикула – 20.00 лв.

7.22. Рентгенография на раменна става или раменна кост – 20.00 лв.

7.23. Рентгенография на скапула – 20.00 лв.

7.24. Рентгенография на хумерус – 20.00 лв.

7.25. Рентгенография на акромиоклавикуларна става – 20.00 лв.

7.26. Рентгенография на лакетна става – 20.00 лв.

7.27. Рентгенография на предмишница – 20.00 лв.

7.28. Рентгенография на гривнена става – 20.00 лв.

7.29. Рентгенография на длани и пръсти – 15.00 лв.

7.30. Обзорна рентгенография на таз – 30.00 лв.

7.31. Обзорна рентгенография на корем – 25.00 лв.

7.32. Консултация по документи – 25.00 лв.

7.33. Разчитане на образно изследване (снимка) по желание на пациента – 10.00 лв.

7.34. Запис на допълнителен електронен носител (диск) – 5.00 лв.

Г. ДРУГИ УСЛУГИ И ТАКСИ

 1. ПРЕСТОЙ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – (за ден)

8.1. ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ – ползване на легло и храна (Забележка: всички назначени рехабилитационни процедури, първичен и заключителен лекарски преглед и манипулации, се заплащат допълнително по ценоразпис на болницата. Консумативи, медикаменти, памперси и др. се предоставят или заплащат от болния.) – 35.00 лв.

8.2. ТАКСА – ПРИДРУЖИТЕЛ (включва: нощувка; 3-кратно хранене) – 35.00 лв.

8.3. ХРАНА – ВИП МЕНЮ – 10.00 лв.

8.4. ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ – телевизор, безжичен интернет, собствен санитерен възел:

8.4.1. ●● стая с повече от три легла – 5.00 лв.

8.4.2. ●● стая с две легла – 25.00 лв.

8.4.3. ●● стая с три легла – 20.00 лв.

8.4.4. ●● ПРОМОЦИОНАЛНА пакетна цена (ЗА ЦЕЛИЯ ПРЕСТОЙ – за 7 дни) – 49.00 лв.

8.5. Индивидуален дневен санитарски пост (12 часа) – 20.00 лв.

 1. ДРУГИ

9.1. Избор на лекар – 160.00 лв.

9.2. Избор на екип – 240.00 лв.

9.3. Издаване на медицински документ – дубликат – 5.00 лв.

9.4. Издаване на медицински документ изискващ преглед – 25.00 лв.

9.5. Издаване на медицински документ неизискващ преглед – 5.00 лв.

9.6. Ксерокопие на документ – 0.10 лв.

9.7. Чаршаф за еднократна употреба – 2.00 лв.

Д. АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – (цените са без включен ДДС)

 1. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

10.1. Пълен физико-химичен анализ с микрокомпоненти – 600.00 лв.

10.2. Пълен физико-химичен анализ – 500.00 лв.

10.3. Контролен химичен анализ – 150.00 лв.

10.4. Определяне на един показател – 25.00 лв.

10.5. Консултация/ становище – 100.00 лв.

10.6. Балнеологична оценка – 250.00 лв.

10.7. Пробовземане (със/без замерване на 3 показателя на място) – транспортните разходи са за сметка на заявителя – 60.00 лв.

АНАЛИЗ НА ПРОБА НА ЛЕЧЕБНА КАЛ, ЛУГА ИЛИ РАПА

10.8. Микробиологичен анализ – 130.00 лв.

10.9. Пълен физикохимичен анализ с микрокомпоненти – 800.00 лв.

10.10. Контролен физикохимичен анализ – 200.00 лв.

10.11. Физикохимичен анализ – 500.00 лв.

10.12. Становище – 100.00 лв.

10.13. Балнеологична оценка – 250.00 лв.

 1. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

11.1. Микробиологичен анализ – 25.00 лв.

11.2. Анализ за установяване на физикохимична честота/нитрати, нитрити, амоний/ – 20.00 лв.

11.3. Анализ за установяване на физикохимична чистота (pH, специфична електропроводимост, нитрати, нитрити, амоний) – 25.00 лв.

11.4. Проверка, съпоставяне и/или установяване идентичност на водата по физикохимичен състав (5 показателя по преценка на лабораторията) – 30.00 лв.

11.5. Физикохимичен анализ – 80.00 лв.

11.6. Анализ по заявени показатели (единична цена за показател) – 25.00 лв.

11.7. Дубликат на документ (препис-извлечение) – 10.00 лв.

11.8. Дубликат на документ (препис-извлечение) – 10.00 лв.

Е. ЛЕЧЕБЕН МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ (сезонно)

12.1. Входна такса – 8.00 лв.

12.2. Входна такса пенсионери (без събота и неделя) – 4.00 лв.

12.3. Входна такса ученици 7г.- 14г. (вход с ученическа карта) – 4.00 лв.

12.4. Входна такса за деца до 7 години – 1.00 лв.

12.5. Шезлонг – 3.00 лв.

12.6. Чадър – 3.00 лв.

12.7. Масаж – цени, съгласно точки 1.5. ; 1.6. ; 1.7. от Ценоразписа

12.8. Подводна лечебна физкултура в група (извън КП) – за процедура – 5.00 лв.

12.9. Подводна лечебна физкултура индивидуална програма (извън КП) – за процедура – 8.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА. Деца до 14 г. не се допускат без придружител на плажа. Един възрастен може да придружава максимум до две деца.