Ценоразпис

от 01.06.2020 година

Ценоразписът на лечебното заведение е съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
Комплексната здравна услуга по клинична пътека, която се предоставя, включва медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип, в зависимост от заболяването, лечебно хранене, нощувка.
Услуги и манипулации, които не се финансират от Националната здравнооосигурителна каса по клинични пътеки, като консултации, несвързани с основното заболяване, подобрени битови условия, консумативи и др. , извън алгоритъма на клиничната пътека, се заплащат изцяло от пациента по цени на лечебното заведение.

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА – Цена (в лева)

А. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ, МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ

0.1. Свободен преглед в амбулатория от лекар – специалист – 40.00 лв.
0.2. Вторичен преглед в амбулатория от лекар – специалист – 20.00 лв.
0.3. Консултация с лекар за съпътстващи заболявания, извън основното по КП – 20.00 лв.
0.4. Вземане венозна кръв – 2.00 лв.
0.5. Вземане на кръв за изследване на кръвна захар – 3.00 лв.
0.6. Мускулна инжекция – 10.00 лв.
0.7. Подкожна инжекция – 7.00 лв.
0.8. Венозна инфузия – до 1 час – 35.00 лв.
0.9. Венозна инфузия – от 1 до 3 часа – 45.00 лв.
0.10. Венозна инфузия – от 3 до 6 часа – 60.00 лв.
0.11. Венозна инфузия – от 6 до 12 часа – 100.00 лв.
0.12. Венозна инжекция – 20.00 лв.
0.13. Поставяне на абокат – 25.00 лв.
0.14. Суха превръзка на рана – 15.00 лв.
0.15. Обработка на асептична рана с поставяне на стерилна превръзка (мед. услуга и консумативи) – 30.00 лв.
0.16. Обработка на септична рана с поставяне на стерилна превръзка (мед. услуга и консумативи) – 45.00 лв.
0.17. Паравертебрална инфилтрация – 20.00 лв.
0.18. Периставна инфилтрация – 20.00 лв.
0.19. ЕКГ – 10.00 лв.
0.20. ЕКГ с разчитане – 25.00 лв.
0.21. Измерване на артериално налягане (по желание) – 2.00 лв.
0.22. Клизма с индивидуален пакет – 12.00 лв.
0.23. Вадене на конци – 5.00 лв.

Б.  ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ – Цена на процедура (в лева)

  1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ
1.1. Групова лечебна гимнастика – 10.00 лв.
1.2. Суспенсионна терапия (Роше) – 10.00 лв.
1.3. Общо укрепваща гимнастика (индивидуална) – 20.00 лв.
1.4. Аналитична гимнастика – 20.00 лв.
1.5. Масаж (ръчен) на цяло тяло – 50.00 лв.
1.6. Масаж (ръчен) – частичен /на поле – крайници, гръб, яка – 30.00 лв.
1.7. Масаж със специализирани техники, вкл.акупресура – 40.00 лв.
1.8. Апаратен масаж (частичен) – на поле – 10.00 лв.
1.9. Високоспециализирани мануални техники – 30.00 лв.
1.10. Механотерапия – 10.00 лв.
1.11. ЛФК с уреди – 20.00 лв.
1.12. Обучение във ходене и ползване на помощни средства – 24.00 лв.
1.13. Обучение за ползване на протези – 30.00 лв.
1.14. Пасивни упражнения – 40.00 лв.
1.15. Поетапна вертикализация и обучение в ходене – 40.00 лв.
1.16. Екстензионна терапия – 20.00 лв.
1.17. Позиционна терапия – 8.00 лв.
1.18. Постизометрична релаксация – 30.00 лв.
1.19. Специализирани кинезитерапевтични техники – 40.00 лв.
1.20. Мануална терапия – 50.00 лв.
1.21. Специализирани кинезитерапевтични методи при ДЦП – 24.00 лв.
1.22. Криотерапия – на поле – 6.00 лв.
1.23. Ъглометрия, сантиметрия и соматоскопия – 20.00 лв.
1.24. ММТ – 20.00 лв.
1.25. Функционална оценка – 30.00 лв.
1.26. Кинезиологичен анализ – 30.00 лв.
1.27. Обучение в ДЕЖ (трудотерапия) – 20.00 лв.
1.28. Упражнения по методиката на Бобат – 15.00 лв.
1.29. Пулитерапия – 10.00 лв.
1.30. Упражнения по ПНФ – 15.00 лв.
1.31. Речева рехабилитация – 25.00 лв.
1.32. Оценка на когнитивен статус – MMSETest за деменция – 20.00 лв.
1.33. Тестуване и оценка на афазия и дизартрия – 30.00 лв.
1.34. Рекреационна (възстановителна) терапия – огледална терапия – 20.00 лв.
1.35. Душ с минерална вода (до 10 минути) – 10.00 лв.
1.36. Тангенторна вана (до 10 минути) – 20.00 лв.
1.37. Хидромасажна вана (до 15 минути) – 15.00 лв.
1.38. Перлена вана (до 15 минути) – 15.00 лв.
1.39. Вана с луга (до 15 минути) – 20.00 лв.
1.40. Ароматна вана (от 5 до 15 минути) – 20.00 лв.
  1. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
2.1. Нискочестотно магнитно поле (на едно поле) – 4.00 лв.
2.2. Нискочестотно магнитно поле (на две полета) – 5.00 лв.
2.3. Нискочестотно магнитно поле (БЕМЕР, скенер, бягаща вълна) – 6.00 лв.
2.4. Електрофореза, йонофореза на поле – 6.00 лв.
2.5. Криоелектрофореза – 6.00 лв.
2.6. Вакуум масаж – 8.00 лв.
2.7. Лечение с ултразвук на едно поле – 8.00 лв.
2.8. Лечение с ултразвук на повече полета – 12.00 лв.
2.9. Електростимулация (стабилен метод) – 10.00 лв.
2.10. Електростимулация на един нерв (лабилен метод) – 12.00 лв.
2.11. Индивидуална инхалация – 5.00 лв.
2.12. Лечение с токове висока,средна и ниска честота – 8.00 лв.
2.13. Лечение с нискочестотни токове (НЧТ) – 6.00 лв.
2.14. Лечение със средночестотни токове (СЧТ) – 6.00 лв.
2.15. Лечение с токове на Дарсонвал – 8.00 лв.
2.16. Шок – уейв терапия – 15.00 лв.
  1. СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ
3.1. Лечение с инфрачервени и видими лъчи – 5.00 лв.
3.2. Лечение с ултравиолетови лъчи – 5.00 лв.
3.3. Лечение със солукс – 5.00 лв.
3.4. Снемане и отчитане на биодоза – 4.00 лв.
  1. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
4.1. Класическа акупунктура – 12.00 лв.
4.2. Акупресура, специален и рефлекторен масаж – 12.00 лв.
4.3. Лазeртерапия и лазерпунктура (за процедура) – 12.00 лв.
  1. ТОПЛОТЕРАПИЯ
5.1. Апликации с черноморска луга (на поле) – 5.00 лв.
5.2. Апликации с черноморска луга (на две полета) – 8.00 лв.
5.3. Апликации с поморийска кал на едно поле (лакетна, гривнена става) – 4.00 лв.
5.4. Апликации с поморийска кал на едно поле (раменна, колянна, глезенна става) – 6.00 лв.
5.5. Апликации с поморийска кал на две полета (лакетни и гривнени стави) – 6.00 лв.
5.6. Апликации с поморийска кал на две стави (раменни или коленни) – 8.00 лв.
5.7. Апликации с поморийска кал на кръст – 8.00 лв.
5.8. Апликации с поморийска кал на една тазобедрена става – 8.00 лв.
5.9. Апликации с поморийска кал на двете тазобедрени стави и кръст – 16.00 лв.
5.10. Апликации с поморийска кал-яка – 10.00 лв.
5.11. Апликации с поморийска кал-ръкавици (пръсти и гр. стави) – 10.00 лв.
5.12. Апликации с поморийска кал-ботуши (стъпала и глезенни стави) – 12.00 лв.
5.13. Апликации с поморийска кал-гащета – 16.00 лв.
5.14. Апликации с поморийска кал-торакална част на гръбначен стълб (паравертебрално) – 10.00 лв.
5.15. Апликации с поморийска кал-една подбедрица (стъпало, пръсти, подбедрица до коляно) – 10.00 лв.
5.16. Апликации с поморийска кал-една подбедрица (с включване на колянна става) – 12.00 лв.
5.17. Апликации с поморийска кал-двете подбедрици (стъпало, пръсти, подбедрица до коляно) – 14.00 лв.
5.18. Апликации с поморийска кал-двете подбедрици с включване на коленни стави – 16.00 лв.
5.19. Апликации с поморийска кал на долна половина на тялото (стъпала-кръст) – 20.00 лв.
5.20. Апликации с поморийска кал на една предмишница с включване на лакетна става – 10.00 лв.
5.21. Апликации с поморийска кал на цяла ръка (пръсти с включване на раменна става) – 12.00 лв.
5.22. Апликации с поморийска кал на цял гръб – 20.00 лв.
  1. ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ
6.1. Дълбока осцилация – 12.00 лв.
6.2. Гуна-магнитофореза (цената не включва стойността на ампулата) – 14.00 лв.
6.3. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА ТЕРАПИЯ (цената включва стойността на ампулата) – 30.00 лв.
6.4. Дълбока осцилация и гуна-магнитофореза-пакетна цена (цената не включва стойността на ампулата) – 16.00 лв.
6.5. Дълбока осцилация и гуна-магнитофореза-пакетна цена (цената включва стойността на ампулата) – 32.00 лв.
6.6. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА ЛИЦЕ – antiage (цената включва стойността на ампулата) – 31.00 лв.
6.7. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА АНТИЦЕЛУЛИТ (цената включва стойността на две ампули) – 46.00 лв.

В.  ИЗСЛЕДВАНИЯ

  1. РЕНТГЕН
7.1. Рентгенография на тазобедрена става – 20.00 лв.
7.2. Рентгенография на бедрена кост – 20.00 лв.
7.3. Рентгенография на колянна става – 15.00 лв.
7.4. Рентгенография на подбедрица – 15.00 лв.
7.5. Рентгенография на глезенна става – 15.00 лв.
7.6. Рентгенография на гръбначни прешлени -фас – 25.00 лв.
7.7. Рентгенография на гръбначни прешлени -профил – 25.00 лв.
7.8. Рентгенография на лицеви кости/череп – 20.00 лв.
7.9. Рентгенография на околоносни кухини – 20.00 лв.
7.10. Рентгенография на стъпало и пръсти – 15.00 лв.
7.11. Рентгенография на шийни прешлени – профил – 25.00 лв.
7.12. Рентгенография на шийни прешлени-фас – 25.00 лв.
7.13. Рентгенография на стернум – 20.00 лв.
7.14. Рентгенография на торакални прешлени – 25.00 лв.
7.15. Рентгенография ня лумбални прешлени-профил – 25.00 лв.
7.16. Рентгенография ня лумбални прешлени-фас – 25.00 лв.
7.17. Рентгенография на сакроилиачни стави – 25.00 лв.
7.18. Рентгенография на сакрални прешлени – 25.00 лв.
7.19. Рентгенография на сърце и бял дроб – 25.00 лв.
7.20. Рентгенография на гръден кош (ребра) – 25.00 лв.
7.21. Рентгенография на клавикула – 20.00 лв.
7.22. Рентгенография на раменна става или раменна кост – 20.00 лв.
7.23. Рентгенография на скапула – 20.00 лв.
7.24. Рентгенография на хумерус – 20.00 лв.
7.25. Рентгенография на акромиоклавикуларна става – 20.00 лв.
7.26. Рентгенография на лакетна става – 20.00 лв.
7.27. Рентгенография на предмишница – 20.00 лв.
7.28. Рентгенография на гривнена става – 20.00 лв.
7.29. Рентгенография на длани и пръсти – 15.00 лв.
7.30. Обзорна рентгенография на таз – 30.00 лв.
7.31. Обзорна рентгенография на корем – 25.00 лв.
7.32. Консултация по документи – 25.00 лв.
7.33. Разчитане на образно изследване (снимка) по желание на пациента – 10.00 лв.
7.34. Запис на допълнителен електронен носител (диск) – 5.00 лв.

Г.  ДРУГИ УСЛУГИ И ТАКСИ

ПРЕСТОЙ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ – (за ден)

8.1. ЛЕГЛОДЕН – ползване на легло и храна (Забележка: Леглоденят е елемент от стойността на комплексно платено лечение, като всички назначени рехабилитационни процедури, първичен и заключителен лекарски преглед и манипулации, се заплащат допълнително по ценоразпис на болницата. Консумативи, медикаменти, памперси и др. се предоставят или заплащат от болния.) – 35.00 лв.
8.2. ТАКСА – ПРИДРУЖИТЕЛ (включва: ползване на легло и 3-кратно хранене) – 35.00 лв.
8.3. ХРАНА – ВИП МЕНЮ – 10.00 лв.
8.4. Такса по избор за стая от пациент, хоспитализиран по клинична пътека
8.4.1. Настаняване в самостоятелна стая (ВИП) – 100.00 лв.
8.4.2. Настаняване в самостоятелна стая при двойно настаняване – 50.00 лв.
8.4.3. Допълнително оборудване, Клас А за настаняване на легло – 36.00 лв.
8.4.4. Допълнително оборудване, Клас Б за настаняване на легло – 28.00 лв.
8.4.5. Допълнително оборудване, Клас В за настаняване на легло – 20.00 лв.
Клас А: стая със собствен санитарен възел, гардероб, безжичен интернет, телевизор и хладилник
Клас Б: стая със собствен санитарен възел, гардероб, безжичен интернет, телевизор и душ-панел
Клас В: стая със собствен санитарен възел, гардероб, безжичен интернет и телевизор
8.5. Пакетна цена за услуги при платено лечение за 7 дни (включва: лекарски преглед и по 3 процедури дневно, общо за периода – 1 лекарски преглед и 21 процедури) – 90% от общата цена на прегледа и избраните услуги.
8.6. Депозит за резервация на стая – внася се в деня на запазване на стая с легло, в момента на планирането. (При превод на депозита по банков път:
Сумата се внася, след като с лицето, представител на НСБФТР – ЕАД и отговарящ за планирането, е уточнена датата за хоспитализация. Резервация на стая при изчакване на депозит по банков път, се запазва за 3 работни дни, след което, ако няма извършено плащане, се освобождава за друг пациент.) – 30.00 лв.
8.7. Индивидуален дневен санитарски пост (12 часа) – 20.00 лв.
8.8. Индивидуално дневно медицинско обслужване – 50.00 лв.

8.8. ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ЗАЕТО ЛЕГЛО ПРИ ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ (за избрания период):

8.8.1. В СТАЯ С ДВЕ ЛЕГЛА:
8.8.1.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 260.00 лв.
8.8.1.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 420.00 лв.
8.8.1.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 580.00 лв.
8.8.2. В СТАЯ С ТРИ ЛЕГЛА:
8.8.2.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 245.00 лв.
8.8.2.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 400.00 лв.
8.8.2.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 550.00 лв.
8.8.3. В СТАЯ С ЧЕТИРИ ЛЕГЛА
8.8.3.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 230.00 лв.
8.8.3.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 370.00 лв.
8.8.3.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 515.00 лв.
8.8.4. В СТАЯ С ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ЛЕГЛА:
8.8.4.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 150.00 лв.
8.8.4.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 250.00 лв.
8.8.4.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, допълнително оборудване, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 345.00 лв.
Процедури за 3- дневен пакет – общо 2 лекарски прегледа и 7 процедури, разпределени: 1 ден – Лекарски преглед, 2 процедури
2 ден – 3 процедури
3 ден – 2 процедури, лекарски преглед
Процедури за 5- дневен пакет – общо 2 лекарски прегледа и 13 процедури, разпределени: 1 ден – Лекарски преглед, 2 процедури
2, 3 и 4 ден – 3 дни по 3 процедури дневно, общо 9 процедури
5 ден – 2 процедури, лекарски преглед
Процедури за 7- дневен пакет – общо 2 лекарски прегледа и 19 процедури, разпределени: 1 ден – Лекарски преглед, 2 процедури
2, 3, 4, 5 и 6 ден – 5 дни по 3 процедури дневно, общо 15 процедури
7 ден – 2 процедури, лекарски преглед
  1. ДРУГИ
9.1. Избор на лекар – 160.00 лв.
9.2. Избор на екип – 240.00 лв.
9.3. Издаване на медицински документ – дубликат – 5.00 лв.
9.4. Издаване на медицински документ, изискващ преглед – 25.00 лв.
9.5. Издаване на медицински документ, неизискващ преглед – 5.00 лв.
9.6. Издаване на немедицински документ – дубликат – 1.00 лв.
9.7. Ксерокопие на документ – 0.10 лв.
9.8. Чаршаф за еднократна употреба – 2.00 лв.

Д.  АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

юридически лица

10.1. Пълен физико-химичен анализ с микрокомпоненти – 600.00 лв.
10.2. Пълен физико-химичен анализ – 500.00 лв.
10.3. Контролен химичен анализ – 200.00 лв.
10.4. Определяне на един показател – 25.00 лв.
10.5. Консултация/ становище – 100.00 лв.
10.6. Балнеологична оценка – 250.00 лв.
10.7. Пробовземане със/без замерване на 3 показателя на място (транспортните разходи са за сметка на заявителя) – 60.00 лв.
10.8. Докладване за съответствие (съгласно ISO/IEC GUIDE 98:4) – 150.00 лв.
10.9. Вземане на отривки от ръце – 15.60 лв.
10.10. Вземане на отривки от повърхности – 17.40 лв.

анализ на проба на лечебна кал, луга или рапа:

10.11. Микробиологичен анализ – 130.00 лв.
10.12. Пълен физикохимичен анализ с микрокомпоненти – 800.00 лв.
10.13. Контролен физикохимичен анализ – 200.00 лв.
10.14. Физикохимичен анализ – 500.00 лв.
10.15. Становище – 100.00 лв.
10.16. Балнеологична оценка – 250.00 лв.

физически лица

11.1. Микробиологичен анализ – 25.00 лв.
11.2. Анализ за установяване на физикохимична честота/нитрати, нитрити, амоний/ – 20.00 лв.
11.3. Анализ за установяване на физикохимична чистота (pH, специфична електропроводимост, нитрати, нитрити, амоний) – 25.00 лв.
11.4. Проверка, съпоставяне и/или установяване идентичност на водата по физикохимичен състав (5 показателя по преценка на лабораторията) – 30.00 лв.
11.5. Физикохимичен анализ – 80.00 лв.
11.6. Анализ по заявени показатели (единична цена за показател) – 25.00 лв.
11.7. Дубликат на документ (препис-извлечение) – 10.00 лв.
11.8. Дубликат на документ (препис-извлечение) – 10.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените в точка 11.  са без включен ДДС

Е.  ЛЕЧЕБЕН МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ (сезонно)

12.1. Входна такса – 10.00 лв.
12.2. Входна такса за пенсионери (без почивни дни и официални празнични дни) – 6.00 лв.
12.3. Входна такса за ученици на възраст от 7 до 14 години (вход с ученическа карта) – 4.00 лв.
12.4. Входна такса за деца до 7 години – 2.00 лв.
12.5. Входна такса и ползване на шезлонг – 13.00 лв.
12.6. Входна такса и ползване на чадър – 13.00 лв.
12.7. Входна такса и ползване на шезлонг и чадър – 16.00 лв.
12.8. Ползване на шезлонг – 4.00 лв.
12.9. Ползване на чадър – 4.00 лв.
12.10. Масаж – цени, съгласно точки 1.5., 1.6., 1.7. от Ценоразписа
12.11. Подводна лечебна физкултура в група (извън КП) – за процедура – 10.00 лв.
12.12. Подводна лечебна физкултура – индивидуална програма (извън КП) – за процедура – 15.00 лв.
12.13. Входна такса за стационарни пациенти на НСБФТР – ЕАД (без почивни дни и официални празнични дни) – 5.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА.  Деца до 14 г.  не се допускат без придружител на плажа.  Един възрастен може да придружава максимум до две деца.  

Ж. МОБИЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ  – (за посещение)

13.1. Първоначално посещение от лекар – физиотерапевт на терен (адрес) с продължителност до 20 минути и превоз, осигурен от страна на пациента – 40.00 лв.
13.2. Първоначално посещение от лекар – физиотерапевт на терен (адрес) с продължителност до 20 минути и превоз, осигурен от страна лечебното заведение – 50.00 лв.
13.3. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути и превоз, осигурен от страна на пациента (не включва масаж) – 35.00 лв.
13.4. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути и превоз, осигурен от страна на лечебното заведение (не включва масаж) – 45.00 лв.
13.5. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути за частичен масаж с превоз, осигурен от страна на пациента – 40.00 лв.
13.6. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 35 минути за частичен масаж с превоз, осигурен от страна на лечебното заведение – 50.00 лв.
13.7. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 60 минути за целотелесен масаж с превоз, осигурен от страна на пациента – 60.00 лв.
13.8. Посещение от кинезитерапевт на терен (адрес) с продължителност до 60 минути за целотелесен масаж с превоз, осигурен от страна на лечебното заведение – 70.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Мобилната физиотерапия може да бъде заявена с начален час от 08:00 ч. до 15:25 ч. (с изключение на масаж на цяло тяло – не по-късно от 15:00 ч.)
2. Мобилната физиотерапия е валидна за извършване на посещения единствено на територията на градовете София и Банкя.
3. Преди да бъде планирана дата за първоначално посещение, на електронна поща на НСБФТР – ЕАД или лично, се представят документи от проведено лечение и изследвания на пациента, за да бъде преценено състоянието му и оценена нуждата от физиотерапия (безплатно).
4. Посещенията на терен се извършват след предварителна уговорка за дата и час с представител на лечебното заведение.
5. Посещенията на терен са извършват след предварително заплащане на Регистратура на НСБФТР – ЕАД или по банков път, след като е извършено планирането на дата и час за посещението.
6. Първоначалното посещение от лекар – физиотерапевт на терен включва: преглед от физиотерапевт с назначаване на процедури.
7. При мобилна физиотерапия, кинезитерапевт посещава пациент на терен единствено, след като лекар – физиотерапевт на НБСФТР – ЕАД, е извършил първоначално посещение и е назначил съответните процедури.
8. При посещение от кинезитерапевт, при което се установява, че назначената или назначените процедури не могат да бъдат извършени, се възстановяват 80% от сумата за посещението.
9. Посещението от кинезитерапевт на терен включва: изпълнение на назначената или назначените процедури за деня от кинезитерапевт.
10. Промяна на датата на уговорено и планирано мобилно посещение, може да се извърши минимум два работни дни преди планираната дата.
11. Времетраенето на едно мобилно посещение на терен е съответно: не повече от 20 минути за преглед от лекар – физиотерапевт; не повече от 35 минути за кинезитерапевт (без масаж на цяло тяло); не повече от 60 минути за масаж на цяло тяло.
12. Посочената продължителност е за цялостното пребиваване на терен – от вход на адрес, до изход от адрес.