Ценоразпис

Ценоразписът на лечебното заведение е съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Комплексната здравна услуга по клинична пътека, която се предоставя, включва медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип, в зависимост от заболяването, лечебно хранене, нощувка
Услуги и манипулации, които не се финансират от Националната здравнооосигурителна каса по клинични пътеки, като консултации, несвързани с основното заболяване, допълнително оборудване, консумативи и др., извън алгоритъма на клиничната пътека, се заплащат изцяло от пациента по цени на лечебното заведение
ЦЕНОРАЗПИС
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА Цена
(в лева)
Избор на специалист
(в лева)
А. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ, МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ
0.1. Свободен преглед в амбулатория от лекар – специалист 40.00 лв 60.00 лв
0.2. Вторичен преглед в амбулатория от лекар – специалист 20.00 лв 30.00 лв
0.3. Консултация с лекар за съпътстващи заболявания, извън основното по КП 40.00 лв
0.4. Избор на специалист
0.4.1. за 7 броя процедури 50.00 лв
0.4.2. за 10 броя процедури 80.00 лв
0.5. Вземане венозна кръв 2.00 лв
0.6. Вземане на кръв за изследване на кръвна захар 3.00 лв
0.7. Мускулна инжекция 10.00 лв
0.8. Подкожна инжекция 7.00 лв
0.9. Венозна инфузия – до 1 час 35.00 лв
0.10. Венозна инфузия – от 1 до 3 часа 45.00 лв
0.11. Венозна инфузия – от 3 до 6 часа 60.00 лв
0.12. Венозна инфузия – от 6 до 12 часа 100.00 лв
0.13. Венозна инжекция 20.00 лв
0.14. Поставяне на абокат 25.00 лв
0.15. Суха превръзка на рана 15.00 лв
0.16. Обработка на асептична рана с поставяне на стерилна превръзка (мед. услуга и консумативи) 30.00 лв
0.17. Обработка на септична рана с поставяне на стерилна превръзка (мед. услуга и консумативи) 45.00 лв
0.18. Паравертебрална инфилтрация 20.00 лв
0.19. Периставна инфилтрация 20.00 лв
0.20. ЕКГ 10.00 лв
0.21. ЕКГ с разчитане 25.00 лв
0.22. Измерване на артериално налягане (по желание) 2.00 лв
0.23. Клизма с индивидуален пакет 12.00 лв
0.24. Вадене на конци 5.00 лв
Б. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ (за процедура) (за процедура)
1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ
1.1. Групова лечебна гимнастика 10.00 лв 12.00 лв
1.2. Суспенсионна терапия (Роше) 10.00 лв 12.50 лв
1.3. Общо укрепваща гимнастика (индивидуална) 20.00 лв
1.4. Аналитична гимнастика 25.00 лв 30.00 лв
1.5. Масаж (ръчен) на цяло тяло 50.00 лв 55.00 лв
1.6. Масаж (ръчен) – частичен /на поле – крайници, гръб, яка 30.00 лв 40.00 лв
1.7. Масаж със специализирани техники, вкл.акупресура 50.00 лв 55.00 лв
1.8. Апаратен масаж (частичен) – на поле 10.00 лв
1.9. Високоспециализирани мануални техники 50.00 лв 55.00 лв
1.10. Механотерапия 10.00 лв 12.00 лв
1.11. ЛФК с уреди 20.00 лв 22.00 лв
1.12. Обучение във ходене и ползване на помощни средства 25.00 лв 30.00 лв
1.13. Обучение за ползване на протези 30.00 лв 40.00 лв
1.14. Пасивни упражнения 40.00 лв 50.00 лв
1.15. Поетапна вертикализация и обучение в ходене 40.00 лв 45.00 лв
1.16. Екстензионна терапия 25.00 лв 30.00 лв
1.17. Позиционна терапия 10.00 лв
1.18. Постизометрична релаксация 30.00 лв 33.00 лв
1.19. Специализирани кинезитерапевтични техники 40.00 лв 50.00 лв
1.20. Криотерапия – на поле 6.00 лв 7.00 лв
1.21. Ъглометрия, сантиметрия и соматоскопия 20.00 лв 25.00 лв
1.22. ММТ 20.00 лв 25.00 лв
1.23. Функционална оценка 30.00 лв 40.00 лв
1.24. Кинезиологичен анализ 30.00 лв 40.00 лв
1.25. Обучение в ДЕЖ (трудотерапия) 20.00 лв 25.00 лв
1.26. Пулитерапия 20.00 лв 30.00 лв
1.27. Упражнения по ПНФ 30.00 лв 40.00 лв
1.28. Речева рехабилитация 35.00 лв
1.29. Оценка на когнитивен статус – MMSETest за деменция 20.00 лв
1.30. Тестуване и оценка на афазия и дизартрия 30.00 лв
1.31. Рекреационна (възстановителна) терапия – огледална терапия 20.00 лв
1.32. Душ с минерална вода (10 минути) 5.00 лв
1.33. Тангенторна вана (10 минути) 20.00 лв
1.34. Хидромасажна вана без аромати (15 минути) 15.00 лв
1.35. Хидромасажна вана с аромати (15 минути) 17.00 лв
1.36. Перлена вана без аромати (15 минути) 18.00 лв
1.37. Перлена вана с аромати (15 минути) 20.00 лв
1.38. Вана с луга (15 минути) 20.00 лв
2. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
2.1. Нискочестотно магнитно поле (на едно поле) 4.00 лв
2.2. Нискочестотно магнитно поле (на две полета) 5.00 лв
2.3. Нискочестотно магнитно поле (БЕМЕР, скенер, бягаща вълна) 6.00 лв
2.4. Електрофореза, йонофореза на поле 6.00 лв
2.5. Криоелектрофореза 6.00 лв
2.6. Вакуум масаж 8.00 лв
2.7. Лечение с ултразвук на едно поле 8.00 лв
2.8. Лечение с ултразвук на повече полета 12.00 лв 17.00 лв
2.9. Електростимулация (стабилен метод) 12.00 лв 17.00 лв
2.10. Електростимулация на един нерв (лабилен метод) 15.00 лв 25.00 лв
2.11. Индивидуална инхалация 5.00 лв
2.12. Лечение с токове висока, средна и ниска честота 8.00 лв
2.13. Лечение с нискочестотни токове (НЧТ) 6.00 лв
2.14. Лечение със средночестотни токове (СЧТ) 6.00 лв
2.15. Лечение с токове на Дарсонвал 8.00 лв
3. СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ
3.1. Лечение с инфрачервени и видими лъчи 5.00 лв
3.2. Лечение с ултравиолетови лъчи 5.00 лв
3.3. Лечение със солукс 5.00 лв
3.4. Снемане и отчитане на биодоза 4.00 лв
4. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
4.1. Класическа акупунктура 12.00 лв
4.2. Акупресура, специален и рефлекторен масаж 12.00 лв
4.3. Лазeртерапия и лазерпунктура (за процедура) 12.00 лв
5. ТОПЛОТЕРАПИЯ
5.1. Апликации с черноморска луга (на поле) 5.00 лв
5.2. Апликации с черноморска луга (на две полета) 8.00 лв
5.3. Апликации с поморийска кал на едно поле (лакетна, гривнена става) 4.00 лв
5.4. Апликации с поморийска кал на едно поле (раменна, колянна, глезенна става) 6.00 лв
5.5. Апликации с поморийска кал на две полета (лакетни и гривнени стави) 6.00 лв
5.6. Апликации с поморийска кал на две стави (раменни или коленни) 8.00 лв
5.7. Апликации с поморийска кал на кръст 8.00 лв
5.8. Апликации с поморийска кал на една тазобедрена става 8.00 лв
5.9. Апликации с поморийска кал на двете тазобедрени стави и кръст 16.00 лв
5.10. Апликации с поморийска кал – яка 10.00 лв
5.11. Апликации с поморийска кал – ръкавици (пръсти и гр. стави) 10.00 лв
5.12. Апликации с поморийска кал – ботуши (стъпала и глезенни стави) 12.00 лв
5.13. Апликации с поморийска кал – гащета 16.00 лв
5.14. Апликации с поморийска кал – торакална част на гръбначен стълб (паравертебрално) 10.00 лв
5.15. Апликации с поморийска кал – една подбедрица (стъпало, пръсти, подбедрица до коляно) 10.00 лв
5.16. Апликации с поморийска кал – една подбедрица (с включване на колянна става) 12.00 лв
5.17. Апликации с поморийска кал – двете подбедрици (стъпало, пръсти, подбедрица до коляно) 14.00 лв
5.18. Апликации с поморийска кал – двете подбедрици с включване на коленни стави 16.00 лв
5.19. Апликации с поморийска кал на долна половина на тялото (стъпала – кръст) 20.00 лв
5.20. Апликации с поморийска кал на една предмишница с включване на лакетна става 10.00 лв
5.21. Апликации с поморийска кал на цяла ръка (пръсти с включване на раменна става) 12.00 лв
5.22. Апликации с поморийска кал на цял гръб 20.00 лв
6. ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ
6.1. Дълбока осцилация 12.00 лв
6.2. Гуна – магнитофореза (цената не включва стойността на ампулата) 14.00 лв
6.3. Гуна – магнитофореза – ПРОГРАМА ТЕРАПИЯ (цената включва стойността на ампулата) 30.00 лв
6.4. Дълбока осцилация и гуна – магнитофореза – пакетна цена (цената не включва стойността на ампулата) 16.00 лв
6.5. Дълбока осцилация и гуна – магнитофореза – пакетна цена (цената включва стойността на ампулата) 32.00 лв
6.6. Гуна – магнитофореза – ПРОГРАМА ЛИЦЕ – antiage (цената включва стойността на ампулата) 31.00 лв
6.7. Гуна – магнитофореза – ПРОГРАМА АНТИЦЕЛУЛИТ (цената включва стойността на две ампули) 46.00 лв
В. ИЗСЛЕДВАНИЯ (за услуга)
7. РЕНТГЕН
7.1. Рентгенография на тазобедрена става 20.00 лв
7.2. Рентгенография на бедрена кост 20.00 лв
7.3. Рентгенография на колянна става 15.00 лв
7.4. Рентгенография на подбедрица 15.00 лв
7.5. Рентгенография на глезенна става 15.00 лв
7.6. Рентгенография на гръбначни прешлени – фас 25.00 лв
7.7. Рентгенография на гръбначни прешлени – профил 25.00 лв
7.8. Рентгенография на лицеви кости/череп 20.00 лв
7.9. Рентгенография на околоносни кухини 20.00 лв
7.10. Рентгенография на стъпало и пръсти 15.00 лв
7.11. Рентгенография на шийни прешлени – профил 25.00 лв
7.12. Рентгенография на шийни прешлени – фас 25.00 лв
7.13. Рентгенография на стернум 20.00 лв
7.14. Рентгенография на торакални прешлени 25.00 лв
7.15. Рентгенография ня лумбални прешлени – профил 25.00 лв
7.16. Рентгенография ня лумбални прешлени – фас 25.00 лв
7.17. Рентгенография на сакроилиачни стави 25.00 лв
7.18. Рентгенография на сакрални прешлени 25.00 лв
7.19. Рентгенография на сърце и бял дроб 25.00 лв
7.20. Рентгенография на гръден кош (ребра) 25.00 лв
7.21. Рентгенография на клавикула 20.00 лв
7.22. Рентгенография на раменна става или раменна кост 20.00 лв
7.23. Рентгенография на скапула 20.00 лв
7.24. Рентгенография на хумерус 20.00 лв
7.25. Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00 лв
7.26. Рентгенография на лакетна става 20.00 лв
7.27. Рентгенография на предмишница 20.00 лв
7.28. Рентгенография на гривнена става 20.00 лв
7.29. Рентгенография на длани и пръсти 15.00 лв
7.30. Обзорна рентгенография на таз 30.00 лв
7.31. Обзорна рентгенография на корем 25.00 лв
7.32. Консултация по документи- включително интерпретация на представени образни изследвания 40.00 лв
7.33. Разчитане на образно изследване (снимка) по желание на пациента 20.00 лв
7.34. Запис на допълнителен електронен носител (диск) 15.00 лв
Г. ДРУГИ УСЛУГИ И ТАКСИ
8. ПРЕСТОЙ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ (за ден)
8.1. Леглоден (Забележка: Леглоденят е елемент от стойността на комплексно платено лечение, като всички назначени рехабилитационни процедури, първичен и заключителен лекарски преглед и манипулации, се заплащат допълнително по ценоразпис на болницата. Консумативи, медикаменти, памперси и др. се предоставят или заплащат от болния.) 30.00 лв
8.2. Храноден 10.00 лв
9. ДРУГИ
9.1. Издаване на медицински документ – дубликат 5.00 лв
9.2. Издаване на медицински документ, изискващ преглед 25.00 лв
9.3. Издаване на медицински документ, неизискващ преглед 5.00 лв
9.4. Издаване на немедицински документ – дубликат 1.00 лв
9.5. Ксерокопие на документ 0.10 лв
9.6. Чаршаф за еднократна употреба 2.00 лв
Д. АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНА ВОДА (цените са без включен ДДС)
10. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
10.1. Пълен физико – химичен анализ с микрокомпоненти 600.00 лв
10.2. Пълен физико – химичен анализ 500.00 лв
10.3. Контролен химичен анализ 200.00 лв
10.4. Определяне на един показател 25.00 лв
10.5. Консултация/ становище 100.00 лв
10.6. Балнеологична оценка 250.00 лв
10.7. Пробовземане със/без замерване на 3 показателя на място (транспортните разходи са за сметка на заявителя) 60.00 лв
10.8. Докладване за съответствие (съгласно ISO/IEC GUIDE 98:4) 150.00 лв
10.9. Вземане на отривки от ръце 15.60 лв
10.10. Вземане на отривки от повърхности 17.40 лв
АНАЛИЗ НА ПРОБА НА ЛЕЧЕБНА КАЛ, ЛУГА ИЛИ РАПА
10.11. Микробиологичен анализ 130.00 лв
10.12. Пълен физикохимичен анализ с микрокомпоненти 800.00 лв
10.13. Контролен физикохимичен анализ 200.00 лв
10.14. Физикохимичен анализ 500.00 лв
10.15. Становище 100.00 лв
10.16. Балнеологична оценка 250.00 лв
11. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
11.1. Микробиологичен анализ 25.00 лв
11.2. Анализ за установяване на физикохимична честота/нитрати, нитрити, амоний/ 20.00 лв
11.3. Анализ за установяване на физикохимична чистота (pH, специфична електропроводимост, нитрати, нитрити, амоний) 25.00 лв
11.4. Проверка, съпоставяне и/или установяване идентичност на водата по физикохимичен състав (5 показателя по преценка на лабораторията) 30.00 лв
11.5. Физикохимичен анализ 80.00 лв
11.6. Анализ по заявени показатели (единична цена за показател) 25.00 лв
11.7. Дубликат на документ (препис – извлечение) 10.00 лв
Е. ЛЕЧЕБЕН МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ (сезонно)
12.1. Входна такса 10.00 лв.
12.2. Входна такса за пенсионери (без почивни дни и официални празнични дни) 6.00 лв.
12.3. Входна такса за ученици на възраст от 7 до 14 години (вход с ученическа карта) 4.00 лв.
12.4. Входна такса за деца до 7 години 2.00 лв.
12.5. Входна такса и ползване на шезлонг 13.00 лв.
12.6. Входна такса и ползване на чадър 13.00 лв.
12.7. Входна такса и ползване на шезлонг и чадър 16.00 лв.
12.8. Ползване на шезлонг 4.00 лв.
12.9. Ползване на чадър 4.00 лв.
12.10. Масаж – цени, съгласно точки 1.5., 1.6., 1.7. от Ценоразписа
12.11. Подводна лечебна физкултура в група (извън КП) – за процедура 10.00 лв.
12.12. Подводна лечебна физкултура – индивидуална програма (извън КП) – за процедура 15.00 лв.
12.13. Входна такса за стационарни пациенти на НСБФТР – ЕАД (без почивни дни и официални празнични дни) 5.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА. Деца до 16 г. не се допускат без придружител на плажа. Един възрастен може да придружава максимум до две деца.
Ж. ПЛАТЕНИ ПАКЕТИ ПО ЗАБОЛЯВАНИЯ (за процедура) (за пакет – минимум 10 процедури)
13.1. Дискова херния – поясен отдел 45.00 лв.
13.1.1. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
13.1.2. Суспенсионна терапия + 2 физиотерапевтични процедури 24.00 лв.
13.1.3. Механотерапия (ЕФ, НИМП, УЗ и др.) 10.00 лв.
13.1.4. Масаж (по преценка) 30.00 лв. 55.00 лв
13.2. Дискова херния – шиен отдел 60.00 лв.
13.2.1. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
13.2.2. Механотерапия + 2 физиотерапевтични процедури 24.00 лв.
13.2.3. Масажна яка 30.00 лв.
13.3. Ендопротезиране – тазобедрена и колянна става 50.00 лв.
13.3.1. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
13.3.2. Механотерапия 10.00 лв.
13.3.3. Поетапна вертикализация и обучение в ходене 40.00 лв.
13.4. Следфрактурни състояния 60.00 лв.
13.4.1. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
13.4.2. Механотерапия 10.00 лв.
13.4.3. Специализирани кинезитерапевтична техника + 1 или 2 физиотерапевтични процедури 46.00 лв.
13.5. След инсултни състояния 70.00 лв.
13.5.1. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
13.5.2. Специализирани кинезитерапевтични техники 30.00 лв.
13.5.3. Поетапна вертикализация 40.00 лв.
13.5.4. Електростимулиране – стабилна методика 10.00 лв.
З. ПЛАТЕНИ ПАКЕТИ ПО УСЛУГИ (за процедура) (за пакет – 1+2 или 1+2+3 процедури)
14.1. Пакет 1 45.00 лв.
14.1.1. Частичен масаж на гръб, на кръст, на долни крайници 30.00 лв.
14.1.2. Водолечение – перлена вана, тангентор 20.00 лв.
14.2. Пакет 2 60.00 лв.
14.2.1. Масаж 30.00 лв.
14.2.2. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
14.2.3. Специализирани кинезитерапевтични техники 30.00 лв.
14.3. Пакет 3 35.00 лв.
14.3.1. Масаж 30.00 лв.
14.3.2. Луголечение 14.00 лв.
14.4. Пакет 4 30.00 лв.
14.4.1. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
14.4.2. Луголечение 14.00 лв.
14.5. Пакет Лимфедем 45.00 лв.
14.5.1. Лимфедем апаратен масаж
14.5.2. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
14.5.3. Механотерапия 10.00 лв.
14.6. Пакет Артромот 45.00 лв.
14.6.1. Артромот
14.6.2. Аналитична гимнастика 20.00 лв.
14.6.3. Механотерапия 10.00 лв.