Ценоразпис

Ценоразписът на лечебното заведение е съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
Комплексната здравна услуга по клинична пътека, която се предоставя, включва медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип, в зависимост от заболяването, лечебно хранене, нощувка.
Услуги и манипулации, които не се финансират от Националната здравнооосигурителна каса по клинични пътеки, като консултации, несвързани с основното заболяване, подобрени битови условия, консумативи и др. , извън алгоритъма на клиничната пътека, се заплащат изцяло от пациента по цени на лечебното заведение.

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА – Цена (в лева)

А.  МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ, МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ

0.1. Свободен преглед в амбулатория от лекар – специалист – 25.00 лв.

0.2. Вторичен преглед в амбулатория от лекар – специалист – 15.00 лв.

0.3. Консултация с лекар за съпътстващи заболявания, извън основното по КП – 20.00 лв.

0.4. Вземане венозна кръв – 2.00 лв.

0.5. Мускулна инжекция  – 7.00 лв.

0.6. Подкожна инжекция – 5.00 лв.

0.7. Венозна инфузия – 15.00 лв.

0.8. Венозна инжекция – 12.00 лв.

0.9. Поставяне на абокат – 12.00 лв.

0.10. Суха превръзка на рана – 10.00 лв.

0.11. Обработка на рана с поставяне на стерилна превръзка (мед. услуга и консумативи) – 30.00 лв.

0.12. Паравертебрална инфилтрация – 20.00 лв.

0.13. Периставна инфилтрация  – 20.00 лв.

0.14. ЕКГ  – 5.00 лв.

0.15. ЕКГ с разчитане – 10.00 лв.

0.16. Измерване на артериално налягане (по желание) – 2.00 лв.

0.17. Клизма с индивидуален пакет – 12.00 лв.

0.18. Вадене на конци – 5.00 лв.

Б.  ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ – Цена на процедура (в лева)

  1. КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1.1. Групова лечебна гимнастика – 10.00 лв.

1.2. Суспенсионна терапия (Роше) – 10.00 лв.

1.3. Общо укрепваща гимнастика (индивидуална) – 20.00 лв.

1.4. Аналитична гимнастика – 20.00 лв.

1.5. Масаж (ръчен) на цяло тяло – 50.00 лв.

1.6. Масаж (ръчен) – частичен /на поле – крайници, гръб, яка – 30.00 лв.

1.7. Масаж със специализирани техники,вкл.акупресура – 40.00 лв.

1.8. Апаратен масаж (частичен) – на поле  – 10.00 лв.

1.9. Механотерапия – 10.00 лв.

1.10. ЛФК с уреди – 20.00 лв.

1.11. Обучение във ходене и ползване на помощни средства – 24.00 лв.

1.12. Обучение за ползване на протези – 30.00 лв.

1.13. Пасивни упражнения – 40.00 лв.

1.14. Поетапна вертикализация и обучение в ходене – 40.00 лв.

1.15. Екстензионна терапия – 20.00 лв.

1.16. Позиционна терапия – 8.00 лв.

1.17. Постизометрична релаксация – 30.00 лв.

1.18. Специализирани кинезитерапевтични техники – 40.00 лв.

1.19. Мануална терапия – 50.00 лв.

1.20. Специализирани кинезитерапевтични методи при ДЦП – 24.00 лв.

1.21. Криотерапия – на поле – 6.00 лв.

1.22. Частична вана – 20.00 лв.

1.23. Душ-хидромасажор – 10.00 лв.

1.24. Подводна гимнастика (в група) – 10.00 лв.

1.25. Ъглометрия, сантиметрия и соматоскопия – 20.00 лв.

1.26. ММТ – 20.00 лв.

1.27. Функционална оценка – 30.00 лв.

1.28. Кинезиологичен анализ – 30.00 лв.

1.29. Обучение в ДЕЖ – 30.00 лв.

1.30. Трудотерапия – 8.00 лв.

1.31. Речева рехабилитация – 16.00 лв.

  1. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

2.1. Нискочестотно магнитно поле (на едно поле) – 4.00 лв.

2.2. Нискочестотно магнитно поле (на две полета) – 5.00 лв.

2.3. Нискочестотно магнитно поле (БЕМЕР, скенер, бягаща вълна) – 6.00 лв.

2.4. Електрофореза, йонофореза на поле – 6.00 лв.

2.5. Криоелектрофореза – 6.00 лв.

2.6. Вакуум масаж – 8.00 лв.

2.7. Лечение с ултразвук на едно поле – 8.00 лв.

2.8. Лечение с ултразвук на повече полета – 12.00 лв.

2.9. Електростимулация (стабилен метод) – 10.00 лв.

2.10. Електростимулация на един нерв (лабилен метод) – 12.00 лв.

2.11. Индивидуална инхалация – 5.00 лв.

2.12. Лечение с токове висока,средна и ниска честота  – 8.00 лв.

2.13. Лечение с нискочестотни токове (НЧТ) – 6.00 лв.

2.14. Лечение със средночестотни токове (СЧТ) – 6.00 лв.

2.15. Лечение с токове на Дарсонвал – 8.00 лв.

  1. СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ

3.1. Лечение с инфрачервени и видими лъчи – 5.00 лв.

3.2. Лечение с ултравиолетови лъчи – 5.00 лв.

3.3. Лечение със солукс – 5.00 лв.

3.4. Снемане и отчитане на биодоза – 4.00 лв.

  1. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – (за процедура)

4.1. Класическа акупунктура – 12.00 лв.

4.2. Акупресура, специален и рефлекторен масаж – 12.00 лв.

4.3. Лазeртерапия и лазерпунктура (за процедура) – 10.00 лв.

  1. ТОПЛОТЕРАПИЯ – (за процедура)

5.1. Апликации с черноморска луга (на поле) – 5.00 лв.

5.2. Апликации с черноморска луга (на две полета) – 8.00 лв.

5.3. Апликации с поморийска кал на едно поле (лакетна, гривнена става)  – 4.00 лв.

5.4. Апликации с поморийска кал на едно поле (раменна, колянна, глезенна става)  – 6.00 лв.

5.5. Апликации с поморийска кал на две полета (лакетни и гривнени стави)  – 6.00 лв.

5.6. Апликации с поморийска кал на две стави (раменни или коленни)  – 8.00 лв.

5.7. Апликации с поморийска кал на кръст – 8.00 лв.

5.8. Апликации с поморийска кал на една тазобедрена става  – 8.00 лв.

5.9. Апликации с поморийска кал на двете тазобедрени стави и кръст – 16.00 лв.

5.10. Апликации с поморийска кал-яка – 10.00 лв.

5.11. Апликации с поморийска кал-ръкавици (пръсти и гр. стави)  – 10.00 лв.

5.12. Апликации с поморийска кал-ботуши (стъпала и глезенни стави)  – 12.00 лв.

5.13. Апликации с поморийска кал-гащета – 16.00 лв.

5.14. Апликации с поморийска кал-торакална част на гръбначен стълб (паравертебрално) – 10.00 лв.

5.15. Апликации с поморийска кал-една подбедрица (стъпало, пръсти, подбедрица до коляно) – 10.00 лв.

5.16. Апликации с поморийска кал-една подбедрица (с включване на колянна става) – 12.00 лв.

5.17. Апликации с поморийска кал-двете подбедрици (стъпало, пръсти, подбедрица до коляно) – 14.00 лв.

5.18. Апликации с поморийска кал-двете подбедрици с включване на коленни стави  – 16.00 лв.

5.19. Апликации с поморийска кал на долна половина на тялото (стъпала-кръст) – 20.00 лв.

5.20. Апликации с поморийска кал на една предмишница с включване на лакетна става  – 10.00 лв.

5.21. Апликации с поморийска кал на цяла ръка (пръсти с включване на раменна става) – 12.00 лв.

5.22. Апликации с поморийска кал на цял гръб – 20.00 лв.

  1. ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ – (за процедура)

6.1. Дълбока осцилация – 10.00 лв.

6.2. Гуна-магнитофореза (цената не включва стойността на ампулата) – 10.00 лв.

6.3. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА ТЕРАПИЯ (цената включва стойността на ампулата) – 26.00 лв.

6.4. Дълбока осцилация и гуна-магнитофореза-пакетна цена (цената не включва стойността на ампулата) – 16.00 лв.

6.5. Дълбока осцилация и гуна-магнитофореза-пакетна цена (цената включва стойността на ампулата) – 32.00 лв.

6.6. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА ЛИЦЕ – antiage (цената включва стойността на ампулата) – 31.00 лв.

6.7. Гуна-магнитофореза – ПРОГРАМА АНТИЦЕЛУЛИТ (цената включва стойността на две ампули) – 46.00 лв.

В.  ИЗСЛЕДВАНИЯ

  1. РЕНТГЕН

7.1. Рентгенография на тазобедрена става – 20.00 лв.

7.2. Рентгенография на бедрена кост – 20.00 лв.

7.3. Рентгенография на колянна става – 15.00 лв.

7.4. Рентгенография на подбедрица – 15.00 лв.

7.5. Рентгенография на глезенна става – 15.00 лв.

7.6. Рентгенография на гръбначни прешлени -фас – 25.00 лв.

7.7. Рентгенография на гръбначни прешлени -профил – 25.00 лв.

7.8. Рентгенография на лицеви кости/череп – 20.00 лв.

7.9. Рентгенография на околоносни кухини – 20.00 лв.

7.10. Рентгенография на стъпало и пръсти – 15.00 лв.

7.11. Рентгенография на шийни прешлени – профил – 25.00 лв.

7.12. Рентгенография на шийни прешлени-фас  – 25.00 лв.

7.13. Рентгенография на стернум – 20.00 лв.

7.14. Рентгенография на торакални прешлени – 25.00 лв.

7.15. Рентгенография ня лумбални прешлени-профил – 25.00 лв.

7.16. Рентгенография ня лумбални прешлени-фас – 25.00 лв.

7.17. Рентгенография на сакроилиачни стави – 25.00 лв.

7.18. Рентгенография на сакрални прешлени – 25.00 лв.

7.19. Рентгенография на сърце и бял дроб – 25.00 лв.

7.20. Рентгенография на гръден кош (ребра) – 25.00 лв.

7.21. Рентгенография на клавикула – 20.00 лв.

7.22. Рентгенография на раменна става или раменна кост – 20.00 лв.

7.23. Рентгенография на скапула – 20.00 лв.

7.24. Рентгенография на хумерус – 20.00 лв.

7.25. Рентгенография на акромиоклавикуларна става – 20.00 лв.

7.26. Рентгенография на лакетна става – 20.00 лв.

7.27. Рентгенография на предмишница – 20.00 лв.

7.28. Рентгенография на гривнена става – 20.00 лв.

7.29. Рентгенография на длани и пръсти – 15.00 лв.

7.30. Обзорна рентгенография на таз – 30.00 лв.

7.31. Обзорна рентгенография на корем – 25.00 лв.

7.32. Консултация по документи – 25.00 лв.

7.33. Разчитане на образно изследване (снимка) по желание на пациента – 10.00 лв.

7.34. Запис на допълнителен електронен носител (диск) – 5.00 лв.

Г.  ДРУГИ УСЛУГИ И ТАКСИ

  1. ПРЕСТОЙ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ – (за ден)

8.1.  ЛЕГЛОДЕН – ползване на легло и храна (Забележка: Леглоденят е елемент от стойността на комплексно платено лечение, като всички назначени рехабилитационни процедури, първичен и заключителен лекарски преглед и манипулации, се заплащат допълнително по ценоразпис на болницата. Консумативи, медикаменти, памперси и др. се предоставят или заплащат от болния.) – 35.00 лв.

8.2. ТАКСА – ПРИДРУЖИТЕЛ (включва: ползване на легло и 3-кратно хранене) – 35.00 лв.

8.3. ХРАНА – ВИП МЕНЮ  – 10.00 лв.

8.4. ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ за пациент, хоспитализиран по клинична пътека – телевизор/ хладилник, безжичен интернет, собствен санитарен възел:

8.4.1. ●● стая с повече от три легла – 5.00 лв.

8.4.2. ●● стая с три легла – 7.00 лв.

8.4.3. ●● стая с две легла – 9.00 лв.

8.4.4. ●● самостоятелна стая – 100.00 лв.

8.4.5. ●● самостоятелна стая при двойно настаняване – 50.00 лв.

8.4.6. ●● ПРОМОЦИОНАЛНА пакетна цена (ЗА ЦЕЛИЯ ПРЕСТОЙ – за 7 дни по 7.00 лв. на ден) за пациент по клинична пътека в стая с 2 или 3 легла – не се предлага

8.4.7. ●● ПРОМОЦИОНАЛНА цена за пациент по клинична пътека в самостоятелна стая или в стая с повече от 3 легла (отнася се само за т. 8.4.1. и т. 8.4.4.) валидна до 31 декември 2018 г. – 60% от  стойността на таксата – 3.00 лв. / 60.00 лв.

8.5. Пакетна цена за услуги при платено лечение за 7 дни (включва: лекарски преглед и по 3 процедури дневно, общо за периода – 1 лекарски преглед и 21 процедури) – 90% от общата цена на прегледа и избраните услуги

8.6. Депозит за резервация на стая  – внася се в деня на запазване на стая с легло, в момента на планирането – 30.00 лв.

(При превод на депозита по банков път: сумата се внася, след като с лицето, представител на НСБФТР – ЕАД и отговарящ за планирането, е уточнена датата за хоспитализация. Резервация на стая при изчакване на депозит по банков път, се запазва за 3 работни дни, след което, ако няма извършено плащане, се освобождава за друг пациент.)

8.7. Индивидуален дневен санитарски пост (12 часа) – 20.00 лв.

8.8. ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ЗАЕТО ЛЕГЛО ПРИ ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ (за избрания период):

8.8.1. В СТАЯ С ДВЕ ЛЕГЛА:

8.8.1.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 195.00 лв.

8.8.1.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 410.00 лв.

8.8.1.3. За 7 дни (включва:  настаняване на легло за 7 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 585.00 лв.

8.8.2. В СТАЯ С ТРИ ЛЕГЛА:

8.8.2.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 180.00 лв.

8.8.2.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 390.00 лв.

8.8.2.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 540.00 лв.

8.8.3. В СТАЯ С ЧЕТИРИ ЛЕГЛА

8.8.3.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 165.00 лв.

8.8.3.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 360.00 лв.

8.8.3.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 510.00 лв.

8.8.4. В СТАЯ С ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ЛЕГЛА:

8.8.4.1. За 3 дни (включва: настаняване на легло за 3 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и три процедури на втория ден от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 7 процедури) – 150.00 лв.

8.8.4.2. За 5 дни (включва: настаняване на легло за 5 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите три дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 13 процедури) – 250.00 лв.

8.8.4.3. За 7 дни (включва: настаняване на легло за 7 нощувки, храна, подобрени битови условия, лекарски преглед с две процедури в деня на приема и на изписването, и по три процедури на ден в останалите пет дни от престоя. Общо – 2 лекарски прегледа и 19 процедури) – 350.00 лв.

Процедури за 3- дневен пакет – общо 2 лекарски прегледа и 7 процедури, разпределени: 1 ден – Лекарски преглед, 2 процедури

2 ден – 3 процедури

3 ден –  2 процедури, лекарски преглед

Процедури за 5- дневен пакет – общо 2 лекарски прегледа и 13 процедури, разпределени: 1 ден – Лекарски преглед, 2 процедури

2, 3 и 4 ден – 3 дни по 3 процедури дневно, общо 9 процедури

5 ден –  2 процедури, лекарски преглед

Процедури за 7- дневен пакет – общо 2 лекарски прегледа и 19 процедури, разпределени: 1 ден – Лекарски преглед, 2 процедури

2, 3, 4, 5 и 6 ден – 5 дни по 3 процедури дневно, общо 15 процедури

7 ден –  2 процедури, лекарски преглед

  1. ДРУГИ

9.1. Избор на лекар – 160.00 лв.

9.2. Избор на екип – 240.00 лв.

9.3. Издаване на медицински документ – дубликат – 5.00 лв.

9.4. Издаване на медицински документ, изискващ преглед – 25.00 лв.

9.5. Издаване на медицински документ, неизискващ преглед – 5.00 лв.

9.6. Ксерокопие на документ – 0.10 лв.

9.7. Чаршаф за еднократна употреба – 2.00 лв.

Г.  АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

юридически лица

10.1. Пълен физико-химичен анализ с микрокомпоненти – 600.00 лв.

10.2. Пълен физико-химичен анализ  – 500.00 лв.

10.3. Контролен химичен анализ – 150.00 лв.

10.4. Определяне на един показател – 25.00 лв.

10.5. Консултация/ становище  – 100.00 лв.

10.6. Балнеологична оценка – 250.00 лв.

10.7. Пробовземане със/без замерване на 3 показателя на място (транспортните разходи са за сметка на заявителя) – 60.00 лв.

анализ на проба на лечебна кал, луга или рапа:

10.8. Микробиологичен анализ – 130.00 лв.

10.9. Пълен физикохимичен анализ с микрокомпоненти  – 800.00 лв.

10.10. Контролен физикохимичен анализ  – 200.00 лв.

10.11. Физикохимичен анализ  – 500.00 лв.

10.12. Становище  – 100.00 лв.

10.13. Балнеологична оценка  – 250.00 лв.

физически лица

11.1. Микробиологичен анализ  – 25.00 лв.

11.2. Анализ за установяване на физикохимична честота/нитрати, нитрити, амоний/  – 20.00 лв.

11.3. Анализ за установяване на физикохимична чистота (pH, специфична електропроводимост, нитрати, нитрити, амоний) – 25.00 лв.

11.4. Проверка, съпоставяне и/или установяване идентичност на водата по физикохимичен състав (5 показателя по преценка на лабораторията) – 30.00 лв.

11.5. Физикохимичен анализ  – 80.00 лв.

11.6. Анализ по заявени показатели (единична цена за показател) – 25.00 лв.

11.7. Дубликат на документ (препис-извлечение) – 10.00 лв.

11.8. Дубликат на документ (препис-извлечение) – 10.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените в точка 11.  са без включен ДДС

Д.  ЛЕЧЕБЕН МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ (сезонно)

12.1. Входна такса  – 8.00 лв.

12.2. Входна такса за пенсионери (без събота и неделя) – 4.00 лв.

12.3. Входна такса за ученици на възраст от 7 до 14 години (вход с ученическа карта)  – 4.00 лв.

12.4. Входна такса за деца до 7 години – 1.00 лв.

12.5. Шезлонг – 3.00 лв.

12.6. Чадър – 3.00 лв.

12.7. Масаж – цени, съгласно точки 1.5., 1.6., 1.7. от Ценоразписа – .00 лв.

12.8. Подводна лечебна физкултура в група (извън КП) – за процедура – 5.00 лв.

12.9. Подводна лечебна физкултура индивидуална програма (извън КП) – за процедура – 8.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА.  Деца до 14 г.  не се допускат без придружител на плажа.  Един възрастен може да придружава максимум до две деца.