Контакти

гр. София 1618, общ. Столична, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 2-В

Намираме се в старата част на квартал „Овча купел”, в близост до автогара „Овча купел”.

До нас има удобни транспортни връзки с трамвай № 11 и автобуси № 45, 73 и 107.

„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ – ЕАД

Тел.: 02/ 9 555 273, 02/ 8 555 026
Факс: 02/ 8 553 023
e-mail: nsbftr@rehabilitacia-ovchakupel.com, nsbftread@abv.bg

МЦ „АКВА – 2003“ ЕООД

Тел.: 02/ 8 553 026, 02/ 8 55 00 95, 02/ 8 555 026
e-mail: mcaqua@rehabilitacia-ovchakupel.com

Специализирана лаборатория за анализ на минерални води

Тел.: 02/ 907 74 76