Прием

Уважаеми пациенти, поради извънредните мерки за защита на Вашето здраве, въведохме нова организация за прием, с която може да се запознаете

ТУК – COVID-19.

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ (БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ):

Ако желаете да уточните дата за хоспитализация* при нас чрез телефонен разговор, потърсете ни всеки делничен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч. на телефон 02/ 9 555 273 или 0878 05 86 74

*Депозит за резервация

НСБФТР – ЕАД има договор с НЗОК по следните клинични пътеки (КП):

КП № 260 Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП № 261 Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 262 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Болницата приема болни с направление за хоспитализация (Направление № 7) след предварителен медицински преглед в приемно-консултативния кабинет и определена дата за планов прием.

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИ В БОЛНИЦАТА СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 8:00 ч. ДО 11:30 ч. В ПРИЕМНИТЕ КАБИНЕТИ, СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА (в административната сграда)

ПРОГРАМИ ЗА ПАЦИЕНТИ

ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ) И ДИАГНОСТИКА:

МЦ „Аква-2003” ЕООД има сключен договор с НЗОК и гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти с направления за:
– консултация (Направление № 3);
– високоспециализирана дейност (Направление № 3а);
– медико-диагностична дейност (Направление № 4).

ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА:

Всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности в НСБФТР-ЕАД и МЦ „Аква 2003” ЕООД може да бъде ползвана и от лица, които сами заплащат за получените услуги, съгласно утвърден ценоразпис.