Прием

Уважаеми пациенти, поради извънредните мерки за защита на Вашето здраве, въведохме нова организация за прием, с която може да се запознаете

ТУК – COVID-19.

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ (БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ):

Ако желаете да уточните дата за хоспитализация* при нас чрез телефонен разговор, потърсете ни всеки делничен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч. на телефон 02/ 9 555 273 или 0878 05 86 74

Болницата приема болни с направление за хоспитализация (Направление № 7) след определена дата за планов прием.

На видно място на територията на Регистратура е поставена информация, относно начина на планиране, регистриране, прием, настаняване, терапия и изписване на всеки пациент, в зависимост от заболяването му, източника му на финансиране и специфичните му нужди. Всяка една процедура се назначава единствено и само след консултация с лекар (за стационарните пациенти – задължително това е лекуващия лекар). Всеки пациент има достъп до актуалния ценоразпис на предлаганите платени услуги, в случай, че има желание да добави процедури към назначените му, извън включените в пакета от съответния му източник на финансиране за всяка хоспитализация.
Помещенията, в които се извършват физио-терапевтичните процедури се намират в сградата, в която са двете стационарни отделения.
Всички хоспитализирани пациенти нощуват в помещения, според личния им избор или според изискванията по договор, сключен с източника на финансиране за конкретния престой. Болницата разполага с различен тип стаи, които имат собствен санитарен възел (баня с тоалетна) и безжичен интернет. В по-голямата част от помещенията има и телевизор. Част от стаите са оборудвани с хладилници.
На всеки пациент, приет и настанен в НСБФТР – ЕАД, се осигурява трикратно хранене.

*Депозит за резервация

НСБФТР – ЕАД има договор с НЗОК по следните клинични пътеки (КП):

КП № 260 Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП № 261 Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 262 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИ В БОЛНИЦАТА СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 8:00 ч. ДО 11:30 ч. В ПРИЕМНИТЕ КАБИНЕТИ, СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА (в административната сграда)

Цялостната дейност на НСБФТР-ЕАД е насочена към болните. Разработени и внедрени са специализирани програми, насочени към тежкоинвалидизираните пациенти, както и към тези с хронични и хронично-рецидивиращи заболявания, водещи до трайна загуба на работоспособността и инвалидизация.

ПРОГРАМИ ЗА ПАЦИЕНТИ

ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ) И ДИАГНОСТИКА:

МЦ „Аква-2003” ЕООД има сключен договор с НЗОК и гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти с направления за:
– консултация (Направление № 3);
– високоспециализирана дейност (Направление № 3а);
– медико-диагностична дейност (Направление № 4).

ПЛАТЕНО ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА:

Всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности в НСБФТР-ЕАД и МЦ „Аква 2003” ЕООД може да бъде ползвана и от лица, които сами заплащат за получените услуги, съгласно утвърден ценоразпис.

Преодоляването на болестта и връщането на всеки човек към нормален начин и среда на живот, е основната ни задача. В този труден път ние се ръководим от най-високите професионални и човешки ценности. В осигуряването на качествени грижи и индивидуален подход към всеки пациент, екипът ни се придържа към най-високите стандарти и правила в медицината. За нас е важно не просто да бъдем заедно в борбата със страданието, а да го направим по най-добрия, безболезнен и полезен начин. Ние се опитваме да увеличим максимално годините живот, които може да бъдат прекарани в добро здраве. Даваме си сметка, че искреността и професионализма са в основата на доверието, затова ги следваме неотклонно.
Много наши пациенти се убедиха в нашите професионални способности. Постигаме повече, защото работим заедно, а работим заедно, защото здравето на нашите пациенти е наша отговорност.
Мисията е определена – да осигурим достъп за рехабилитация на всички пациенти, независимо от тяхната народност, професия или вероизповедание.
Желанието ни е да създаваме условия за равностойно участие на пациентите ни в обществения живот, посредством активно въздействие върху техните двигателни, психични, говорни и учебни умения.
За нас е важно всеки пациент да получи най- доброто обслужване от началото до края на своя престой. Топлото посрещане, отзивчивостта и стремежът за предоставяне на максимално удобство на пациентите, са основно задължение на всеки служител на болницата. Стремим се да повишаваме удовлетвореността на нашите пациенти и да постигаме резултати, надминаващи очакванията им, защото знаем, че:
– Всеки пациент заслужава да получи качествени медицински грижи;
– Всеки пациент има право да избира лекарите си, а когато избере нас, наша отговорност е да го лекуваме, както бихме лекували член на семейството си;
– Вниманието, състраданието и разбирането, които даваме на нашите пациенти, помагат рехабилитацията да повлияе по-бързо.
Съзнавайки, че здравето е най- големият дар за всеки човек, ние превърнахме в наша мисия опазването и възстановяването му.