Структура

„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД е разположена върху обширен парк с поддържана растителност.

Притежание на болницата е четириетажна сграда – балнеолечебница, намираща се в поземлен имот с трайно предназначение на територията. Сградата е напълно реновирана, с изградена достъпна среда за лицата с увреждания. Организацията на планиране, регистриране, прием, настаняване, терапия и изписване на пациентите е съобразена с Вашите нужди и състояние. Ръководството на лечебното заведение полага усилия с постоянни подобрения да улеснява пациентите и посетителите на НСБФТР – ЕАД и лечебния плаж.

Консултативно-диагностичен блок

– Приемен кабинет,

– Информационно-статистическо бюро с Регистратура,

– Медико-диагностична микробиологична лаборатория,

– Кабинет по образна диагностика.

Стационарен блок

Разполага с 96 легла, разпределени в:

– Отделение по физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести – 48 легла – трето ниво на компетентност,
– Отделение по физикална терапия и рехабилитация на заболявания на нервната система – 48 легла – трето ниво на компетентност,
– Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (без легла) – трето ниво на компетентност, с терапевтични сектори по физиотерапия, лазертерапия, кинезитерапия, луго- и калолечение, трудотерапия, речева рехабилитация и водолечение

Болницата е изцяло реновирана и оборудвана с модерна и съвременна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика и терапия на редица заболявания.

Административен блок

Болницата разполага с непрекъснато видеонаблюдение и охрана.
НСБФТР – ЕАД предлага охраняем паркинг, непосредствено пред входовете сградата на стационара за всички пациенти и посетители, до който има непрекъснат денонощен достъп.