Структура

Консултативно-диагностичен блок

– Приемен кабинет,

– Информационно-статистическо бюро с Регистратура,

– Медико-диагностична микробиологична лаборатория,

– Кабинет по образна диагностика.

Стационарен блок

Разполага с 96 легла, разпределени в:

– Отделение по физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести – 48 легла – трето ниво на компетентност,
– Отделение по физикална терапия и рехабилитация на заболявания на нервната система – 48 легла – трето ниво на компетентност,
– Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (без легла) – трето ниво на компетентност, с терапевтични сектори по физиотерапия, лазертерапия, кинезитерапия, луго- и калолечение, трудотерапия, речева рехабилитация и водолечение

Болницата е изцяло реновирана и оборудвана с модерна и съвременна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика и терапия на редица заболявания.

Административен блок