Болница

ПРИЕМ

ЛЕЧЕБЕН МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТИ

 

Структурата на болницата е изградена от Консултативно-диагностичен блок, Стационарен блок и Административно-стопански блок.

Консултативно-диагностичният блок включва:
– Регистратура,
– Приемен кабинет,
– Кабинет по образна диагностика.

Стационарният блок на болницата разполага с 96 легла, разпределени в:
– Отделение по физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести – 46 легла – трето ниво на компетентност,
– Отделение по физикална терапия и рехабилитация на заболявания на нервната система – 50 легла – трето ниво на компетентност,
– Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (без легла) – трето ниво на компетентност, с терапевтични сектори по физиотерапия, лазертерапия, кинезитерапия, луго- и калолечение, трудотерапия, речева рехабилитация.

Болницата е изцяло реиновирана и оборудвана с модерна и съвременна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика и терапия на редица заболявания.

Имаме сключен договор с НЗОК.

Приемаме болни за рехабилитационно лечение по клинични пътеки от доброволни здравно-осигурителни фондове – ЗАД „България Здраве”, „Дженерали Застраховане”АД.