Лечебен плаж и минерална вода

Уважаеми пациенти и посетители на плажа, поради извънредните мерки за защита на Вашето здраве, въведохме нова организация за посещенията на Лечебния минерален плаж, с които може да се запознаете

ТУК – COVID-19 и Лечебен минерален плаж.

ЛЕЧЕБЕН ПЛАЖ „ОВЧА КУПЕЛ”

Лечебното заведение е разположено в обширен парк. На територията му се намира източник на минерална вода „Овча купел” от сондаж 1ХГ и лечебен плаж (басейните и душовете на който се захранват с натурална минерална вода от сондажът 1ХГ), който работи сезонно (от м. май до края на м. септември).

На плажа се извършват процедури с естествени морска луга и лечебна кал.

Минерална вода „Овча купел”

Находището на минерална вода „Овча купел“ представлява „водно тяло“ от пукнатинно – карстов тип, в което се формират, акумулират и дренират пукнатинно – карстови напорни хидротерми. Сондаж 1ХГ е с дълбочина 901,2 метра и е изграден през 1967 година.

Минерална вода „Овча купел” се характеризира като минерализирана, хипотермална, сулфатно-хидрокарбонатна-калциево-натриева, магнезиева, бистра, без утайка, с лек мирис на сероводород, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Общата минерализация на водата е 1210,43 mg/l. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Показана е за външно балнеолечение и профилактика на:

  • Заболявания на опорно – двигателния апаратартроза, артрозоартрит, спондилоза, остеопороза и др.
  • Ортопедични и травматологични заболяванияследфрактурни състояния, епикондилит, периартрит, тендинит, лиментити.
  • Заболявания на периферната нервна системарадикулит, радикулопатия, неврит, полиневропатии от различно естество, диабетна полиневропатия.
  • Професионални заболяваниязаболявания от пренапрежение на крайници, съдова дистония и др.
  • Кожни заболяваниянеспецифични дерматити, екземи и др.
  • Хронична венозна недостатъчност. 

Работното време на Лечебния плаж е: всеки ден от 8:30 ч. до 18:30 ч.